Vi stödjer Masipag - men inte kriminalitet

Vi stödjer Masipag:s verksamhet – men inte om det begåtts kriminella handlingar. Men att vi stödjer dem betyder inte att de måste ligga i linje med svensk politik eller samfälld forskning, skriver Lena Ingelstam i ett svar till forskarkritik på UNT Debatt.

25 oktober 2013 17:33

REPLIK. På onsdagens UNT Debatt (23/10) publicerade sex forskare och professorer ett öppet brev med rubriken ”Ska Sida sabotera matforskning?”

Svaret är enkelt att ge: NEJ, Sida stödjer inte sabotage av matforskning och tar avstånd från kriminella handlingar, om detta skulle ske i projekt eller av organisationer som får stöd från Sida. Om kriminella handlingar begås ska detta självklart polisanmälas i landet.

Bakgrunden är att organisationer påstås ha varit inblandade i en attack mot fältförsök med det så kallade gyllene riset.

En av de organisationerna som påstås ligga­ bakom detta får stöd av Sverige, via Sida och Naturskyddsföreningen.

Organisationen som nämns är Masipag. Dessutom nämns forskningsorganen CGIAR och Irri som exempel på aktörer som stödjer den forskning som aktivisterna vill stoppa. Dessa får också svenskt stöd.

Masipag är en nätverksorganisation i Filippinerna för småbönder, frivilligorganisationer och forskare som arbetar för ett mera hållbart jordbruk. Målet är en förbättrad levnadsstandard för de cirka 35 000 småbönder som nås av deras arbete. Kärnan i verksamheten är en lantbrukardriven växtförädling utifrån lokala rissorter. Genom att samla in och förädla olika lokala rissorter för att bättre anpassa risodlingen till varierande miljöförhållanden får man säkrare skördar.

En av framtidens stora utmaningar är den globala livsmedelsförsörjningen, alltså att mätta en växande befolkning. En del av det svenska biståndet går till utveckling av lantbruket i världens fattigaste länder på olika sätt, till kunskapsutveckling av traditionellt jordbrukande och till forskning för att utveckla nya grödor som på sikt kan bidra till ett mer produktivt jordbruk. Allt efter regeringens intentioner med bistånds­politiken.

Dessa olika typer av stöd är inte alls ovanliga utan en del i det breda svenska stödet till global utveckling och ett uttryck för att ingen utveckling sker utan dialog mellan olika intressentgrupper och ibland konflikt mellan olika intressen. Men biståndsstödet får inte användas till att finansiera eller organisera brottslig verksamhet.

Sidas inställning är att det behövs en mångfasetterad forskning. Vi stödjer alltså Masipag:s verksamhet – men inte om det begåtts kriminella handlingar. Men att vi stödjer dem betyder inte att de måste ligga i linje med svensk politik eller samfälld forskning.

Det är bra att människor organiserar sig och att det finns idéburna organisationer som uttalar stöd för olika åsikter. En annan linje i bidragshanteringen skulle strida mot civilsamhällets roll.

Sida gör nu efterforskningar om vad som hände i augusti och följer händelseutvecklingen, och kan komma att vidta åtgärder beroende på vad som framkommer.

Lena Ingelstam
chef för avdelningen för Globalt samarbete
på Sida
UNT 28/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!