Vi satsar stort på järnvägen!

Det har förekommit felaktiga uppgifter om att anslaget till underhåll sänks 2011. Om man bortser från de extra konjunkturåtgärderna sker tvärtom en mycket kraftig ökning av anslagen, från tidigare 3,8 miljarder till 5,2 miljarder kronor per år 2010–2021.

3 januari 2011 16:13

REPLIK. Socialdemokraterna med Thomas Östros (S) i spetsen presenterade på UNT Debatt 21/12 en åtgärdslista med fem punkter för lösning av de problem som många tågresenärer drabbas av till följd av snöovädret. Samtidigt anklagar de regeringen för att minska resurserna.

Dagens situation för tågtrafiken i Sverige är resultatet av flera decenniers misskötsel av järnvägen. Det vi nu ser är en konsekvens av tidigare socialdemokratiska regeringars kortsiktiga och oansvariga infrastrukturpolitik.

Nu krävs att vi blickar framåt för att finna långsiktiga lösningar på dagens problem. Vi är väl medvetna om de problem och det enorma resursslöseri som pendlarna i Uppsalaregionen drabbas av. Därför har vi valt att satsa ordentligt. I jämförelse med 2006 har vi ökat anslaget till järnvägsunderhållet med 36 procent. I mars tillsatte regeringen en utredning som resulterade i att ett samlat åtgärdsprogram för järnvägens vinterberedskap påbörjades, något som tydligen undgått S. Det är dock inte snön som ensam orsakar dessa problem. Till följd av det eftersatta underhållet har vi en tydlig sårbarhet i kraftledningar och signalsystem. Alliansregeringen har påbörjat arbetet med att förbättra detta. Vi har därtill haft möjlighet att som en extra stimulansåtgärd under finanskrisen satsa pengar på just järnvägens drift och underhåll.

Det har förekommit felaktiga uppgifter om att anslaget till underhåll sänks 2011. Om man bortser från de extra konjunkturåtgärderna sker tvärtom en mycket kraftig ökning av anslagen, från tidigare 3,8 miljarder till 5,2 miljarder kronor per år 2010–2021.

Detta är en väsentlig och mycket nödvändig höjning av anslaget. Dessutom har vi gjort en historisk satsning på 500 miljarder till ny infrastruktur 2010–2021, där järnvägen fått en mycket stor del.

Infrastrukturen är en tillväxtmotor för Uppsala läns näringsliv. Det är av största vikt att arbetspendlingen fungerar i regionen. Tågsituationen har diskuterats i över 30 år. Vi byter traditionen och inriktningen mot handling i stället för passiv diskussion. Med reella satsningar, genom ökad konkurrensutsättning, ökade anslag och lagstiftning som ger incitament till förbättringar, är vår ambition en förbättrad situation för alla pendlare i länet. Med den rad av åtgärder som har vidtagits är vår ambition att tågresenärerna ska fortsätta se tåget som ett bra transportmedel sommar som vinter.

Catharina Elmsäter-Svärd
infrastrukturminister (M)
Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala
Per Bill
riksdagsledamot (M) Uppsala
Jessika Vilhelmsson
riksdagsledamot (M) Enköping
Marta Obminska
riksdagsledamot (M) Uppsala
UNT 4/1 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!