Vi borde kunna enas om Ärna

Vi välkomnar Fredrik Ahlstedt, Mohamad Hassan och Ebba Busch att sälla sig till den nya majoriteten mot civilflyg på Ärna. Vi borde kunna enas om att uppmana regeringen att följa Miljödomstolens rekommendation. Det skriver Erik Pelling och Maria Gardfjell.

31 oktober 2013 16:23

I förra veckan skickade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet ett brev till miljöminister Lena Ek (C). I brevet uppmärksammar vi miljöministern på att det nu finns en bred, blocköverskridande majoritet i Uppsalas kommunstyrelse som anser att regeringen ska följa Miljödomstolens rekommendation och avstyrka tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna, endast ett fåtal kilometer från centrala Uppsala.

Uppsala behöver goda flygförbindelser. Men Uppsalas civila flygplats heter Arlanda. Det är också den externa arbetsplats där flest kommuninvånare arbetar. Vi är därför glada över att ha nått den här blocköverskridande överenskommelsen. Nu kan Uppsala bejaka de jobb och den tillväxt som Arlanda skapar i stället för att försöka konkurrera.

Ärna är en bas för det militära flyget samt för ambulansflyget och andra räddningsverksamheter. Den bedömningen delar vi med Miljödomstolen och det hoppas vi att regeringen instämmer i.

Men den dryga femdubbling av flygtrafiken som ett tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna medför strider mot Uppsala kommuns eget klimatmål och kommer att kraftigt begränsa tillväxtmöjligheterna i Uppsala stad och i närliggande tätorter.

Upptäckten av föroreningar i Uppsalas dricksvatten med ursprung på Ärna flygplats har också understrukit behovet av stor försiktighet när etablering av ytterligare miljöfarlig verksamhet övervägs på den här platsen.

De här föroreningarna i Uppsalas dricksvatten har lett till stängningen av ett av stadens fyra brunnsområden på obestämd tid. Det avstängda brunnsområdet motsvarar över 25 procent av Uppsalas råvattenupptag.

Nu rapporterar P4 (30/10) att även kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) ifrågasätter kommersiellt flyg på Ärna. Han bekräftar för P4 att han i skriftväxling med Uppsalabor uttryckt att han inte är en ja-sägare i frågan. Dock vill han inte ställa upp på en intervju. Ahlstedt har tidigare kallat vår ambition att informera regeringen om Uppsala kommuns åsikt i frågan för ”ett billigt spel” (UNT 9/10). Den negativa inställningen var beklaglig. Vi är, precis som Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna, övertygade om att den officiella inställningen hos den kommun som ska hysa och leva med konsekvenserna av den här etableringen faktiskt betyder något. Och som företrädare för Sveriges fjärde största stad ska vi ta ansvar för Uppsalas framtid, inte sätta oss på läktaren.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 6 november finns nu en majoritet bestående av S, MP, C och V för att Uppsala kommun officiellt ska uppmana regeringen att följa Miljödomstolens rekommendation. Det är en uppmaning som regeringen har svårt att bortse ifrån. Men Uppsalas röst blir självklart tydligare om vi har en enad kommunstyrelse.

Vi välkomnar därför Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP) och Ebba Busch (KD) att sälla sig till den nya majoriteten.

Oavsett vad som har sagts och tyckts tidigare borde vi kunna enas om att uppmana regeringen att följa Miljödomstolens rekommendation.

Erik Pelling
kommunalråd (S)
Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
UNT 3/11 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!