Valfriheten har gett bättre vård

Valfriheten inom vården gynnar alla, skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Robin Kronvall (M).

6 september 2012 16:16

REPLIK. Sören Bergqvist (V) ondgör sig (UNT 22/8) över att alliansen infört valfrihet i vården och menar att vårdvalet är den värsta sorten av privatisering som gynnar friska.

Vi håller inte med Bergqvist. Vårdvalet i primärvården har lett till en rad förbättringar, vilket erfarenheter från vårt eget län, andra delar av Sverige och övriga världen bekräftar.

Konkurrensverket slår fast att vårdvalsreformen ger patienterna ökad möjlighet att välja vårdgivare, ökar tillgängligheten i vården och leder till ett bättre bemötande. De menar också att mångfalden av vårdgivare (oavsett driftsform) är avgörande för att åstadkomma en kvalitetshöjande konkurrens.

Karolinska institutets folkhälsoakademi som granskat Vårdval Stockholm menar att vården i Stockholm blivit mer effektiv och rättvis. Den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Även läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen.

Kostnadsökningarna har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna har med andra ord fått mer sjukvård för sina skattepengar. I Västra Götaland är erfarenheterna liknande. Tillgängligheten i vården har ökat med fler vårdcentraler och ett ökat öppethållande.

Konkurrensen har lett till bättre bemötande och service. Undersökningar som utförs regelbundet visar att invånarnas förtroende för primärvården fortsätter att öka. Vårdanalys har gjort en genomgång av både den svenska och internationella forskningen på området. De konstaterar bland annat att patienterna värdesätter valfrihet, att många fått kortare avstånd till vårdcentralen och att kostnaderna varit under kontroll vid införande av vårdval i primärvården.

Valfriheten har ökat tillgängligheten i vården och möjligheten att välja uppskattas av patienterna, både i Uppsala län och utanför länets gränser.

Anna-Karin Klomp

ordförande (KD) hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Robin Kronvall

förste vice ordförande (M) hälso- och sjukvårdsstyrelsen

UNT 8/9 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!