Utrota barnfattigdomen nu

Vi vill i vårt budgetförslag att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen. Vi hoppas på brett stöd, skriver Marlene Burwick och Erik Pelling.

10 juni 2011 17:02

Barnfattigdomen ökar. Mer än vart tionde barn i Uppsala växer i dag upp i hem där det inte finns pengar för det allra nödvändigaste.

I vårt budgetförslag för 2012 presenterar vi konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen. Ansvaret är politiskt. Barn är vi bara en gång.

Vi vet att många har det gott ställt i Uppsala. Samtidigt ser vi att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Vår självbild är att det svenska samhället inte låter något sådant ske. Den bilden är tyvärr inte sann.

Enligt Rädda Barnens senaste siffror ökar barnfattigdomen. I Uppsala lever i dag mer än vart tionde barn under fattiga förhållanden. Dessa siffror representerar barn som ständigt är hungriga. Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin.

Forskare vid sociologiska institutionen i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

Den politiska debatten urartar ofta till en tävling om vem som ger mest. För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att varje skattekrona används så smart som möjligt för att möta kommunens utmaningar. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattig­domen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället.

Genom att arbeta förebyggande uppnår vi inte bara mänskliga vinster utan bedriver samtidigt en ekonomiskt klok och långsiktig politik.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Med rätt priori­teringar kan barnfattigdomen avskaffas. Det skulle kosta 15 miljarder kronor, det vill säga lika mycket som regeringens planerade femte jobbskatteavdrag. Men vi har också en egen hemläxa här i Uppsala.

Vi vill att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen, något vi hoppas­ få ett brett stöd för.

I vårt budgetförslag satsar vi på flera konkreta åtgärder som skulle kunna ingå i en handlingsplan för att förbättra uppväxtvillkoren för Uppsalas barn och unga. För att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, egna pengar­ och en meningsfull sysselsättning under sommaren vill vi erbjuda alla ungdomar i årskurs 9 på högstadiet samt i 1 och 2 på gymnasiet ett feriearbete.

Vi vill ge de lokala kultur- och bildningscentrumen i Stenhagen och Gottsunda större möjligheter att arrangera aktiviteter med det lokala föreningslivet, och vi trycker på för att Sävja kulturcentrum ska komma till stånd. För att kunna ge fler sommarlovslediga ungdomar en bra sommar ser vi till att Alnäs friluftsgård kan fortsätta med sina dagläger för barn i olika åldrar.

Vi vill också att Uppsala kommun inför en policy mot avgifter i skolan, så att ungas delaktighet i verksamheten inte ska vara beroende av föräldrarnas inkomst.

Vi föreslår även att förtroendevalda och berörd personal i kommunen utbildas om barnfattigdom och utsatta barn, samt att den kommunala ungdomspolitiken utvecklas genom att Uppsala deltar i Ungdoms­styrelsens lokala uppföljning.

Skolans roll för att ge alla barn en bra uppväxt och en framtid kan inte underskattas. Vi prioriterar därför mer personal i förskolan och möjligheten till fler timmar i förskolans pedagogiska verksamhet för barn till föräldralediga och arbetslösa. Till skillnad från den borgerliga majoriteten ser vi ett behov av mer resurser till grundskolan. Vi tillför 40 miljoner kronor för fler lärare och en bättre skolbarnomsorg.

En välfungerande förskola och grundskola skapar förutsättningar för att flera unga ska komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet. Lyckas vi höja andelen elever som klarar av sina gymnasiestudier gör vi det möjligt för fler att få ett jobb eller skaffa sig en högskoleutbildning.

Kommunrevisionen riktar skarp kritik mot det bristande arbetet mot utanförskapet i kommunen. I stället för en utlovad minskning har vi sett en ökning.

Här hittar vi en orsak till den ökade barnfattigdomen. Då duger det inte att ena dagen slå sig för bröstet över den goda ekonomiska utvecklingen bara för att nästa dag skylla problemen på den ekonomiska krisen. Socialdemokraterna har högre ambitioner än så för Uppsala. Vi tänker se till att konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen hamnar högst upp på den politiska dagordningen.

Marlene Burwick
kommunalråd (S)
Erik Pelling
kommunalråd (S)
UNT 12/6 2011

Budgetfullmäktige

13–14 juni debatterar kommunfullmäktige i Uppsala inriktning, verksamhet och budget för 2012.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!