Utländska studenter ökar i år

Efter att den svenska regeringen 2011 införde studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz har vi tappat drygt hälften av våra utomeuropeiska studenter. Vi är dock fortfarande det universitet i regionen som tar emot flest i den gruppen, näst efter Kungliga Tekniska Högskolan. Antalet kommer att öka i år, skriver Eva Åkesson och Anders Malmberg.

6 september 2013 17:11

REPLIK. I en artikel på UNT Debatt 5/9 skriver Anders Lönn från Mälardalsrådet om det minskande antalet utomeuropeiska studenter vid universitet i Stockholm–Mälar-regionen. Att den här gruppen studenter minskat kraftigt sedan införandet av studieavgifter är ett problem för hela högskolesektorn, och Uppsala universitet välkomnar att Mälardalsrådet uppmärksammar frågan.

Den högre utbildningen i Sverige har ett gott rykte i världen och vi har länge varit kända som en kunskapsnation med stark innovationskraft. Internationalisering är en viktig faktor för kvaliteten inom den högre utbildningen, och för att Uppsala universitet ska behålla sin position som ett internationellt framstående forskningsuniversitet måste vi kunna attrahera talangfulla studenter, forskare och medarbetare från andra länder. Vi arbetar därför målmedvetet för att öka internationaliseringen.

Efter att den svenska regeringen 2011 införde studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz har vi tappat drygt hälften av våra utomeuropeiska studenter. Vi är dock fortfarande det universitet i regionen som tar emot flest studenter från länder utanför EU/ESS, näst efter Kungliga Tekniska Högskolan.

Att den nedåtgående trenden skulle fortsätta, som Mälardalsrådet skriver, stämmer däremot inte. Uppsala universitets prognos är att antalet sökande och antagna kommer att öka under 2013. Det viktiga är dock inte att få så många sökande som möjligt, utan att hitta rätt sökande.

De åtgärder för att främja internationalisering som Anders Lönn efterfrågar i sin artikel ligger helt i linje med Uppsala universitets önskemål, och det är frågor vi arbetar aktivt med. Det handlar bland annat om minskade studieavgifter, mindre byråkratiskt krångel och en ökad tillgång på stipendier. Det är nödvändigt att arbeta med konkreta åtgärder för att Sverige ska vara ett attraktivt land för studier även efter införande av studieavgifter. Vi bjuder gärna in Mälardals­rådet och Anders Lönn till dialog om hur vi kan samverka i dessa frågor.

Eva Åkesson
rektor Uppsala universitet
Anders Malmberg
prorektor Uppsala universitet
UNT 7/9 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!