Uppsalaskolan i fritt fall

Både regeringen och majoriteten i Uppsala skär ned på skolan. Vi vill göra tvärtom, skriver Marlene Burwick och Mikael Damberg.

22 december 2011 15:37

Enligt Föräldraralliansens rankning som presenterades i slutet av oktober hamnar Uppsala kommuns skolor på plats 275 av 290 i landet. För en tidigare utpräglad kunskapsstad som Uppsala är det oroande. För att säkra framtidens tillväxt och välfärd behöver vi använda varenda skattekrona rätt när vi investerar i kunskap och utbildning.

Den borgerliga regeringen gör en nedskärning i gymnasieskolan med totalt 675 miljoner kronor nästa år. I den socialdemokratiska skuggbudgeten presenteras ett tydligt alternativ till regeringens nedskärningar i skolan. Vi investerar istället 675 miljoner kronor i gymnasieskolan samtidigt som vi gör en stor investering om 2,4 miljarder kronor utöver regeringens nivå de närmaste åren i lärare och rektorer. Vi har tre huvudsakliga fokus på vår satsning.

För det första ska lärare garanteras en högkvalitativ och kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Det ska vara ett självklart inslag i läraryrket.

För det andra vill vi göra en investering i rektorer för att de ska få tid att sätta sitt pedagogiska ledarskap främst.

Och för det tredje ska lärare kunna göra karriär. För att attrahera de bästa lärarna till de skolor som har de största utmaningarna vill vi ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling. Det skulle öka likvärdigheten i skolan.

Utvecklingen i den svenska skolan är oroande. Idag är det en stor andel elever som avbryter gymnasiet och inte fullföljer utbildningen. Bara 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år. All erfarenhet visar att det är denna grupp ungdomar som har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden och som löper störst risk att fastna i långtidsarbetslöshet. Därför måste avhoppen minska och andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier öka.

Av den orsaken vill vi lägga ökade resurser till gymnasiet för att förstärka den strukturersättning som fördelas utifrån elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vårt svar på vad Sverige ska försörja sig av i framtiden är nämligen kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Långtidsarbetslöshet är raka motsatsen.

Den borgerliga regeringen gör istället en nedskärning i gymnasieskolan. För Uppsala kommun innebär det 14 miljoner kronor, eller motsvarande 29 lärartjänster. Det blir ofrånkomligen svårare att komma åt de stora avhoppen om det görs besparingar på gymnasieskolan.

Situationen blir än svårare när den borgerliga majoriteten i Uppsala på grund av det försämrade ekonomiska läget nu föreslår besparingar på gymnasieskolan i Uppsala kommun med 7,3 miljoner kronor.

Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och då är förskolan och skolan den viktigaste grunden att bygga på. Vi socialdemokrater menar att investeringar i utbildning är den viktigaste investering vi kan göra.

Regeringen prioriterar på motsatt sätt. Drygt 5 miljarder kronor nästa år går till att sänka krogmomsen. Socialdemokraterna väljer istället att investera 5 miljarder i utbildningssystemet. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi göra de ansvarsfulla investeringar som framtiden kräver. Vi tänker använda varenda skattekrona rätt för att säkra framtidens tillväxt och välfärd.

Marlene Burwick

kommunalråd (S)

Mikael Damberg

utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande (S) i riksdagens utbildningsutskott

UNT 27/12 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!