Uppsala förblir attraktivt

Med nyskapande arkitektur ser vi till så att Uppsala förblir attraktivt, skriver Peter Nordgren och Cecilia Hamenius i en replik till Alexander Åkerman.

3 augusti 2012 18:45

REPLIK. Varje tid formar sin arkitektur. Därför är 1800-talets storslagna flerfamiljshus likartade, därför ser också vår tids arkitektur många gånger likartad ut. Detta verkar ha undgått Alexander Åkerman (UNT 24/7).

I dag förtätas staden. Stadsdelarna byggs samman. På så sätt skapas en mer integrerad stad. Då är det extra viktigt med en god arkitektur som tar till vara stadsdelarnas unika karaktär. Många stadsdelar är uppbyggda kring tanken att bebyggelsen inlemmas i den omkringliggande naturen. Man har utnyttjat platsens naturliga miljö och låtit den bli en del av den arkitektoniska helheten. Den här grundtanken måste bevaras vid en förtätning. Därför kan inte alla stadsdelar bli innerstadslika.

I förtätningen av Uppsala bör nyskapande arkitektur finna sitt uttryck. Den arkitektur vi ser i dag visar inte alltid prov på större nyskapande.

Då stadsdelarna byggs samman och integreras, ges en ypperlig chans att dels ta till vara den naturliga miljön, dels ha nydanande arkitektur som ger ett trivsamt bostadsområde, som sticker ut, väcker uppmärksamhet och tjänar som landmärke.

Folkpartiets uppfattning är att Uppsala, rikets fjärde största stad, kan få en trivsam, integrerad och arkitektoniskt spännande stad. Nyskapande arkitektur bör vara ett väsentligt inslag i förtätningen av staden.

Uppsala har en lång tradition av bebyggelse i tätorter utanför staden och har, näst Gotland, flest boende på landsbygden. Det är viktigt att den utvecklingen får fortsätta. Likaså bör nya bostadsområden i anslutning till staden ligga så till, att de lätt kan försörjas med framtidens kollektivtrafik.

På Folkpartiets initiativ har kommunstyrelsen angett att förutsättningarna för att delta i och bidra till en integrerad process för stadsutveckling skall vara kända för alla bostadsproducenter. Uppsalahem kommer därför att inbjuda marknadens parter och allmänheten till diskussion om hur staden bäst utformas.

Peter Nordgren

ordförande (FP) Uppsalahem AB

Cecilia Hamenius

kommunalråd (FP)

UNT 6/8 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!