Uppsala behöver vindkraft

Det är hög tid att majoriteten i Uppsala inser behovet av vindkraft. Elkostnaderna skulle kunna sänkas med uppemot 8 miljoner ­kronor per år, skriver Maria ­Gardfjell.

9 november 2012 16:00

Sverige har bland de bästa vindförhållandena i världen. Ändå ligger vi i dag långt efter i utbyggnaden av vindkraft jämfört med många andra länder, inte minst Danmark och Tyskland. En ökad satsning på vindkraft är mycket viktig i kampen mot klimatförändringarna och bidrar samtidigt till ekonomisk utveckling och nya jobb.

Miljöpartiet har under flera år föreslagit att Uppsala ska investera i vindkraft för att försörja kommunen med egen grön el till ett förmånligare pris och för att vi ska nå klimatmålen. Läget har knappast varit så bra som nu för att göra vindkraftsinvesteringen. Investeringen skulle inte bara förse Uppsala med säkra energileveranser, utan också sänka elkostnaderna med uppemot 8 miljoner kronor per år.

Det finns flera företag som erbjuder försäljning av vindkraftsverk i bra vindlägen runt om i landet. Företag som tar ett helhetsansvar för projektering, upphandling, byggnation och drift vilket underlättar för investeringar i vindkraft. Företaget Ikea har investerat i vindkraftspark på Glötesvålen i Härjedalen och tidigare också i Korpfjället i Dalarna som tillsammans gör Ikea självförsörjande på el i samtliga byggnader och verksamheter i Sverige. När Uppsala kommun ska investera i vindkraft anser vi att det är mycket fördelaktigt att investera i vindkraftverk i olika delar av landet, eftersom det gör leveransen ännu säkrare.

Många kommuner satsar på egen vindkraft. Sigtuna kommun har tre vindkraftverk i sin ägo och när alla snart är i drift så kommer drygt en tredjedel av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft.

Sigtuna räknar också med lägre kostnader för kommunens el på i snitt 2–2,5 miljoner kronor per år. Norrtälje kommun har tecknat avtal om köp av två vindkraftverk som byggs på Fallåsberget i Ockelbo kommun i Gävleborgs län med beräknad driftstart vid årsskiftet 2012/2013. Den förväntade genomsnittsproduktionen är cirka 14 000 MWh per år, vilket motsvarar knappt en tredjedel av kommunens elförbrukning.

Vindkraften är det mest populära energislaget om man frågar svenska folket vilken el de föredrar i sitt eluttag. Den senaste opinionsmätningen från SOM-institutet visar att 70 procent vill att Sverige satsar mer på vindkraften. Miljöpartiet vill att Sverige tar till vara potentialen i vindkraft för jobbens och klimatets skull.

Tyvärr är det för närvarande i stort sett inte möjligt att bygga vindkraft i Uppsala då Försvarsmakten genom en stoppzon har lagt en död hand över stora delar av kommunen vad gäller uppförande av vindkraftverk, med motiveringen att det kan störa känslig militär utrustning.

Ett problem som tycks vara ett unikt svenskt problem då exempelvis Danmark och Tyskland, litet respektive tätbefolkat land, satsar mycket på vindkraft men inte tycks ha motsvarande tekniska problem. Försvarets olyckliga hantering till trots och i väntan på större insikt hos dem om vindkraften behöver vi se över andra alternativ till hur kommunen kan investera i förnybar energi.

Vindkraften är mycket viktig för att trygga en god energiförsörjning och för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Enligt en kommunenkät från vindkraftsbolaget O2 så har minst 45 av Sveriges 290 kommuner redan investerat i egna vindkraftverk och i ytterligare minst 50 kommuner förs det en diskussion om sådana investeringar.

Det är hög tid att också den borgerliga majoriteten inser behovet av vindkraftsinvesteringar för Uppsala kommun. Satsa på vindkraft i budgeten nästa år!

Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
UNT 8/11 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!