Uppmärksamma våld mot kvinnor!

25 november 2009 14:22
VÅLD. I dag den 25 november är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är inte ett problem som är begränsat till personer som man inte känner utan finns i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. En tredjedel av alla kvinnor och flickor har någon gång utsatts för våld eller våldtäkt.
När det gäller våld mot kvinnor så måste vi både ge utsatta kvinnor och deras barn stöd samt arbeta med att erbjuda behandling till ofta män som misshandlar. Exempelvis Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Mansjouren är uppskattade verksamheter som jobbar nära de utsatta kvinnorna respektive de misshandlande männen.

I Uppsala kan vi dessutom vara särskilt stolta över Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. NCK har även en patientmottagning där våldsutsatta kvinnor erbjuds vård och stöd och Kvinnofridslinjen som är en stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld.
Man kan önska att den internationella dagen mot våld mot kvinnor inte skulle behöva finnas. Men så länge våld mot kvinnor är ett förekommande problem är det viktigt att vi uppmärksammar det och dem som arbetar med stöd och vård av utsatta kvinnor.
Marta Obminska (M)
ledamot i Uppsala kommunstyrelse och riksdagskandidat, Uppsala
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!