Upphandling ger sämre vård

Dagens upphandling hindrar landstingen att ge bästa möjliga vård, skriver Lina Nordquist och Anna Manell.

21 november 2013 09:07

Hälso- och sjukvården måste utformas för patienterna. Samtidigt behövs regler som skyddar våra gemensamma resurser från korruption och felanvändning. När offentliga aktörer vill anlita privata leverantörer ska därför generellt lagen om offentlig upphandling (LOU) och ett antal andra regelverk tillämpas.

Att sjukvård måste upphandlas enligt samma regelverk är dock något Sverige självt hittat på: Sveriges Kommuner och Landsting är kritiska till att svensk sjukvård inte tillräckligt kan ”tillgodose enskildas behov”, eftersom den svenska vården regleras långt bortom EU:s gemensamma upphandlingsbestämmelser.

Dagens överbyråkrati går ut över patienterna. Inte minst hindren kring att sluta ett avtal med Uppsala Cancer Clinic (UCC) visar tydligt hur illa vår svenska lagstiftning passar i sjukvården. I till exempel Danmark hade processen sett betydligt annorlunda ut. Där, i världens minst korrupta land, kvalitetscertifieras i stället alla vårdgivare. Det är inte underligt att dansk sjukvård får bland de högsta betygen i Europa.

Av någon outgrundlig anledning har Sverige valt att tillämpa samma upphandlingsregler för sjukvård som för kontorsmaterial och snöröjning.

Det anbud som vinner vid en upphandling är det med lägst pris eller löften om fantastisk kvalitet. Om vården sedan inte når upp till löftena kan landstingen visserligen kräva ersättning eller riva upp avtalet. Men vad hjälper långvariga, juridiskt komplicerade tvister den patient som inte får vård?

Sjukvård måste finnas för patienterna, oavsett när de blir sjuka. Det tillåter inte alltid LOU. Detta märktes tydligt för några år sedan när Stockholms län landsting ville skydda unga flickor mot livmoderhalscancer. För att slippa göra avbrott i vaccinationerna efter upphandlingstidens slut ville landstinget lägga in en möjlighet till förlängning i sitt avtal om vaccinering. Detta visade sig omöjligt. En sådan möjlighet skulle motverka konkurrensen, och det gick före unga kvinnors hälsa. Upphandlingen fick avbrytas och flickorna stod utan vaccin.

Patienterna blir även lidande av att sjukvårdens upphandlingar riskerar att förhindra medicinska framsteg. Eftersom anbud ofta fokuserar på pris riskerar företag att spara genom att använda gammal, billigare teknik. Risken är att detta går ut över folkhälsan.

Dagens upphandlingar försvårar alltså för landstingen att kunna ge sina patienter den bästa och modernaste vården.

För Folkpartiet Liberalerna är det en självklarhet att ett landstings huvudpersoner måste vara dess patienter. Det är utifrån dem vi som förtroendevalda måste kunna fatta våra beslut och LOU:s utformning inom sjukvården är därför inte självklar. Svenska landsting måste kunna låta sina patienter välja god vård, oavsett om den är privat eller offentlig.

Riskkapitaliser har ingen plats i svensk sjukvård, men stela regelverk får heller inte leda till att flickor inte vaccineras eller patienter begränsas i onödan, eller till att vi får gårdagens vård i dag.

Sjukvård handlar om liv och livskvalitet. Sjukvård blir bättre om kvalitet och medmänsklighet får styra. Sjukvård blir sämre av upphandlingstvister och stelbent byråkrati.

Lina Nordquist
landstingsråd (FP)

Anna Manell
ordförande Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration (FP)

UNT 21/11 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!