Sverige-USA med gemensam röst

Sveriges och USA:s intressen har aldrig varit mer sammanflätade än i dag. Det gäller på områden som innovation, hållbarhet, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och korruption. Det skriver Mark Brzezinski och Johan Hafström.

14 mars 2013 14:40

Innovativt, företagsamt, modigt – dessa är ord som beskriver samarbetet mellan USA och Sverige både för 375 år sedan och i dag. En tidig vårdag i mars 1638 anlände svenska och finländska bosättare nära det nutida Wilmington, Delaware och etablerade det lilla samhället New Sweden. Anförda av Kapten Peter Minuit, som ett årtionde tidigare köpt det som vi i dag kallar Manhattan från holländarna, begav sig dessa tidiga pionjärer av på en farlig resa över Atlanten för att etablera en koloni. Denna nya koloni inkluderade delar av dagens Delaware, Pennsylvania, och New Jersey.

Genom innovation, företagsamhet och mod planterade des­sa tidiga migranter de frön som skulle utvecklas till ett djupt partnerskap som fortsätter att blomstra än i dag. Bosättarna byggde Fort Christina nära centrala Wilmington, uppförde kyrkor som fortfarande finns kvar i Pennsylvania, New Jersey och Delaware, och introducerade timmerhuset i Nordamerika – en uppfinning som blivit symbolisk för det amerikanska nybyggarsamhället.

Kolonin existerade bara i sjutton år, men markerar början på nästan fyrahundra år av starka band mellan Sverige och Amerika. I dag har fyra miljoner amerikaner svenska rötter och många svenskar har någon i sin släkt som utvandrat till USA.

Om orden innovation, företagsamhet och mod kännetecknade dessa tidiga svenska bosättare, så är dessa tre ledord ännu mer passande för att beskriva dagens partnerskap mellan Sverige och USA. Sammanbundna av gemensamma värderingar delar våra två länder samma intressen när det gäller att ta sig an några av världens största utmaningar.

I en värld med allt tätare ekonomiska förbindelser har svensk och amerikansk innovation och samarbete skapat jobb och större välstånd för båda våra länder. Cirka 1 200 svenska företag i USA har nästan 176 000 amerikanare anställda och i Sverige står amerikansk handel och investeringar för ungefär 72 000 jobb.

Sverige, liksom USA, är liktydligt med innovation. Det är vida känt att IKEA och H&M är svenska skapelser, och så är också Spotify. Ny teknologi är en drivkraft i båda våra ekonomier där vi arbetar gemensamt för att, till exempel, hitta den rätta balansen mellan internetfrihet, datasekretess och säkerhet.

USA och Sverige arbetar också nära varandra för att ta sig an klimatförändringen och luftföroreningar genom de internationella klimatförhandlingarna, Climate and Clean Air Coalition (CCAC) och det Arktiska Rådet. Vi åstadkommer också konkreta resultat på hemmaplan: koldioxidutsläppen i USA har minskat med närmare elva procent sedan 2006 och Sverige har en målsättning att till 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Företagsamhet är hjärtat i våra ansträngningar för grön hållbarhet. Företag, forskningsinstitutioner, konsumentgrupper, skolor och andra verksamheter runt om i USA och Sverige använder sig av nya förhållningssätt för att bygga hållbara samhällen på ett kostnadseffektivt sätt. För att uppmärksamma sådana åtgärder har våra två regeringar etablerat Swedish American Green Alliance (SAGA).

USA och Sverige anser att de transatlantiska ekonomiska relationerna ska fördjupas ytterligare för att skapa jobb och tillväxt. Medan våra två ekonomier är integrerade så finns det fortfarande stor potential för ytterligare samarbete. Därför är vi ytterst nöjda att USA och EU kommer att arbeta för ett omfattande transatlantiskt frihandelsavtal med syfte att öka den ekonomiska tillväxten på båda sidor av Atlanten.

Slutligen så delar USA och Sverige en syn på världen som defineras av fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter.

I förhållande till sin storlek så ger Sverige mer utvecklingsbistånd än något annat land. När det gäller total mängd bistånd så är USA världens största enskilda givare. På försvarsområdet har amerikanska och svenska militärer arbetat tillsammans för att främja fred och säkerhet i Afghanistan, Libyen och Kosovo.

Globalt så talar vi med en gemensam röst mot övergrepp på mänskliga rättigheter och korruption och arbetar outtröttligt för att främja kvinnors, barns och etniska minoriteters rättigheter.

Dessa tidiga bosättare kunde knappast ha vetat hur New Sweden skulle ge upphov till det aktiva och dynamiska partnerskap som USA och Sverige har i dag. 375 år senare har våra intressen aldrig varit mer sammanflätade. Och detta erbjuder en stadig bas för att bedriva en aktiv utrikespolitik för en bättre framtid, med USA och Sveriges som två mycket effektiva partners i att möta de globala utmaningarna.

Mark Brzezinski
Jonas Hafström

Författarna är USA ambassadör till Sverige
och Sveriges ambassadör till USA
UNT 5/3 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!