Stoppa planerna för Seminariet

När Socialdemokraterna talar om medborgarinflytande är det inte mycket värt. I dag kommer de trots stora folkliga protester klubba planen för bebyggelse av Seminarieparken, skriver Curt Malmenstedt och Johan Cejie.

25 januari 2012 14:17

Socialdemokraterna har förklarat att de vill ha ett arkitekturprogram för Uppsala kommun. De säger att det är viktigt att Uppsala ”ständigt blir bättre på att kombinera en hög arkitektonisk standard med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt funktionalitet” (UNT 19/1). Det är lätt att hålla med om det. Svårigheten ligger i att omvandla de vackra tankarna till beslut som betyder något i verkligheten. När inser man att man har gjort fel och börjar göra rätt? På dagens sammanträde i Uppsalas plan- och byggnadsnämnd kommer det att visa sig om S, trots det vackra talet, fortfarande är ett betongparti.

Det finns knappast någon aktör som menar att förslaget till detaljplan i kvarteret Seminariet är vackert. Tvärtom menar de flesta att den nya arkitekturen förstör och gör intrång på den unika seminariemiljön. Det är tråkig dussinarkitektur som föreslås.

Det finns ingen som menar att förslaget skapar en mer hållbar stad i någon av de dimensioner som brukar användas. Tvärt om menar experter på folkhälsa och landskapsarkitektur att om det nya Librobäck inte får en stadsdelspark där Seminarieparken ligger, så kommer folk och fä att må och trivas sämre. En stad som förtätas så snabbt som Uppsala måste vara rädd om de stora parkerna.

När det gäller den folkliga förankringen, kan man konstatera att trots mängder med kommentarer, är förändringarna bara marginella. Det är inte tal om någon dialog. Det är inte tal om att skapa ett hållbart Librobäck. Det enda som gäller är att producera maximalt med lägenheter.

De som driver denna detaljplan är S, M och KD. Det är häpnadsväckande att S har mage att motionera om en hållbar stadsutveckling, och samtidigt göra sig omaket att gå över blockgränsen för att driva betongpolitik i Seminarieparken, stick i stäv med det fagra talet. S kan fortfarande göra om och göra rätt. Vi förväntar oss att de lever som de lär och stoppar planen. Röstar de för att godkänna planen, är S trovärdighet i diskussionen om en arkitekturpolitik borta.

Curt Malmenstedt

ledamot (C) plan- och byggnadsnämnden

Johan Cejie

Uppsalacenterns miljö- och samhällsbyggnadsutskott

UNT 26/1 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!