Spetsutbilda även studenter

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation. Det skriver moderaterna Lars Hjälmered och Ulrika Karlsson.

26 augusti 2010 14:00

Att skriva om eller debattera kvaliteten i våra utbildningar är knappast något man vinner val på. Men, frågan om hur våra svenska utbildningar, på olika nivåer, står sig internationellt är en för viktig fråga för att inte diskutera. Sveriges ställning som en ledande välståndsnation är ingen självklarhet. En av de bakomliggande orsakerna till Sveriges framgångar är att vi har haft en relativt god kvalitet i vårt utbildningssystem. Tyvärr har det förändrats under de senaste decennierna.

Den svenska skolan har haft en sorterande ­funktion – inte på så vis att vissa lär sig mer än andra, utan genom att vissa klarar utbildningen medan andra inte gör det.

Därför har Alliansen utvecklat en bred politik för höjd kvalitet – för alla. Det handlar både om praktiska lärlingsutbildningar och om teoretiska spetsutbildningar. Ambitionen är att på nytt skapa en kunskapsskola som, likt en ”social trampolin” hjälper varje elev att förverkliga sina livsdrömmar. Det ska inte vara föräldrarnas ekonomi och sociala nätverk som ska avgöra hur väl våra barn ska lyckas i livet.

Den högre utbildningen är viktig för ett land som vill ligga i framkant. Därför har Alliansen också satsat på den högre utbildningen, exempelvis genom att höja forskningsanslagen till historiskt höga nivåer. Vi har satsat både på höjda basanslag och på höjda anslag till så kallad strategisk forskning. Grundutbildningarnas anslag per student har justerats upp. Under nästa mandatperiod­ finns det anledning att göra ytterligare insatser för att höja kvaliteten, givet att ekonomin tillåter.

I en tid då länderna i allt större utsträckning tävlar med högutbildad arbetskraft måste även Sverige kunna erbjuda riktigt bra grundutbildningar. Vi är glada över att många väljer att gå en högre utbildning, men är också övertygade om att vi aldrig får tumma på kvaliteten. Oavsett om den högre utbildningen syftar till att skaffa sig goda färdigheter inför ett kommande arbetsliv eller om syftet är att bli en internationellt framståen­de forskare, så måste våra universitet och högskolor kunna bistå studenten med relevant utbildning. Utöver en generell förstärkning är det på sin plats att testa möjligheter med spetsutbildningar för de mest begåvade studenterna. Politiken har ett stort ansvar när det gäller att skapa goda förutsättningar för en fri och oberoende akademi.

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation.

Lars Hjälmered
riksdagsledamot (M) Göteborg, talesperson
högre utbildning och forskning
Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala
UNT 28/8 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!