Skärp klimatmålen

Sveriges och EU:s åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser räcker inte. Klimatet förändras snabbare än vad någon tidigare trott, skriver Jens Holm och Jacob Johnsson.

25 november 2011 17:54

Inför FN:s stora klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, är det hög tid för regeringen att bekänna färg i vår tids viktigaste politiska fråga. FN:s klimatpanels varningar för drastiska förändringar av vår värld har redan kommit på skam. I maj 2011 konstaterade 200 polarforskare att klimatförändringarna på det norra halvklotet är betydligt mer omfattande och sker långt snabbare än vad man hittills trott. Temperaturerna i Arktis kan stiga med ytterligare 3 – 7 grader de närmaste hundra åren, vilket skulle få förödande konsekvenser för stora delar av världen.

Enligt det nordamerikanska institutet Carbon Dioxide Information Analysis Center ökade världens utsläpp av växthusgaser med 6 procent i fjol – den snabbaste ökningen någonsin. Det är hög tid att skärpa Sveriges och EU:s klimatpolitik. Vänsterpartiet­ kommer att vara på plats i Durban för att trycka på åt rätt håll. Här är fem konkreta förslag för att öka tempot.

Sverige bör precis som den nyvalda vänsterregeringen i Danmark höja ambitionen för att få ned de egna utsläppen. Den nya danska regeringen har lovat att minska utsläppen med 40 procent och att allt ska göras på hemmaplan.

Den svenska regeringen har också lovat minskningar med 40 procent, men minst en tredjedel av dessa kommer att göras genom köp av osäkra utsläppskrediter i andra länder. Vänsterpartiet vill minska utsläppen i Sverige med 45 procent och allt ska göras på hemmaplan.

Klimatförändringarna drabbar de värst som släpper ut minst, utvecklingsländerna. Översvämningar, förstörda skördar på grund av ökenutbredning, krig och konflikter i spåren av konflikten om knappa resurser. Den rika världen står historiskt sett för nästan 80 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Därför har de rika länderna åtagit sig att överföra ”nya och additionella” medel till den fattiga världen. Den borgerliga regeringen hävdar att man anslår åtta miljarder kronor till klimatåtgärder. Men medlen är inte additionella, utan räknas av från de befintliga åtgärderna. Vi menar att det står i direkt strid med de internationella åtaganden Sverige gjort på klimatområdet. Regeringen måste ta fram nya medel till klimatarbetet. Vänsterpartiet har budgeterat för ett klimatbistånd på 4,5 miljarder kronor för de närmaste tre åren, nya pengar som inte tas från biståndet.

Utvecklingsländerna behöver modern miljöteknik. Genom ändrad patentlagstiftningen kan tekniköverföring gynnas. En stor del av den nya tekniken kontrolleras av ett fåtal företag i Europa och USA. Men tekniken är dyr genom höga licensavgifter och patent. Ny grön teknik borde ges samma undantag som livsbesparande mediciner i dag har inom den globala handeln.

EU:s målsättning är att minska utsläppen med 20 procent till 2020. För att påverka andra stora utsläppsländer borde EU skärpa sitt klimatmål till minst 30 procent. Högre klimatmål underlättar för ökade investeringar i exempelvis förnybar energi, innovationer och hållbara transportsystem vilket också skapar många nya gröna jobb. Sveriges nya miljöminister, Lena Ek, var tidigare som EU-parlamentariker drivande i frågan. Nu, som minister i den borgerliga regeringen, har hon lagt ned kravet. Varför?

Kvinnor har en lägre klimatbelastning än män avseende konsumtion, transporter och energiförbrukning. Samtidigt är kvinnor beredda till större personliga uppoffringar i sin livsstil för att rädda klimatet. I synnerhet i utvecklingsländer är det kvinnor som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är viktigt att ta fasta på kvinnornas engagemang och stimulera detta.

Det är också viktigt att hela tiden anlägga ett genusperspektiv vid klimatlösningar. Påverkar denna lösning män och kvinnor olika? Hur kan vi göra detta så jämställt som möjligt? Kvinnorna kan vara klimatets och planetens stora räddare. Det ska uppmärksammas.

Vi oroar oss för två tydliga trender: Kraftigt ökade utsläpp och frånvaron av politiskt ansvarstagande. När vi pressat vår regering på vad egentligen den svenska politiken är inför Durban får vi svaret ”vi gör som EU”. Det är tyvärr inte svaret som klimatet behöver. Det är hög tid att skruva upp de politiska ambitionerna inför klimattoppmötet!

Jens Holm

riksdagsledamot (V) och klimatpolitiskt ansvarig

Jacob Johnson

riksdagsledamot (V), Uppsala län

UNT 28/11 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!