Ska Sida sabotera matforskning?

Sida-stödda aktivister har vandaliserat Sida-stödda forskningsprojekt på Filippinerna. Sida har också finasierat projekt i Sydamerika som vill förbjuda växtförädling. Vad tänker regeringen göra? frågar sex svenska och utländska forskare.

22 oktober 2013 16:00

Den 8 augusti i år vandaliserades fältförsök med det vitaminberikade så kallade gyllene riset på Filippinerna. Försöken bedrevs av den Filippinska statliga jordbruksmyndigheten, på uppdrag av det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) som Sverige stödjer via biståndsmedel till den internationella organisationen för jordbruksforskning CGIAR.

Attacken har framställts som ett uppror bland lokala lantbrukare. I själva verket iscensattes den av aktivister från olika miljöorganisationer enligt ett mönster som vi tidigare sett i bland annat Tyskland. Filippinska myndigheter har bland personerna bakom attacken identifierat medlemmar av organisationen Masipag och förbereder nu en rättssak i ärendet. På organisationens hemsida ges också direkt stöd till attacken.

Vi har uppmärksammat att Masipag sedan flera år erhåller stöd från Sida, med Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som ramorganisation. Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för givet att detta inte är i enlighet med den Svenska regeringens intentioner.

Det gyllene riset är en rissort som förädlats med hjälp av moderna molekylära metoder för att producera betakaroten, en egenskap som inte kunnat uppnås med hjälp av traditionell förädling. Vid konsumtion omvandlas betakaroten till vitamin A, vilket utgör en viktig del av ögats ljusinfångande proteiner. Riset har utvecklats med stöd av ett antal oberoende forskningsfinansiärer, bland annat Rockefeller Foundation och Bill & Melinda Gates Foundation. Förmågan att producera betakaroten har nu korsats in i lokala rissorter och skulle, efter avslutade fältförsök, ha distribuerats fritt till behövande lantbrukare. Det gyllene riset är således inte något företags egendom.

Brist på A-vitamin kan leda till blindhet och i allvarliga fall döden, men påverkar också kroppens immunsystem och kan därmed förvärra många allvarliga sjukdomar. A-vitaminbrist orsakas främst av en ensidig kosthållning.

Man har beräknat att A-vitaminbrist orsakar mellan 1,9 och 2,8 miljoner dödsfall varje år. Framförallt barn under fem år och kvinnor i fattiga länder drabbas. Det är väldokumenterat att det gyllene riset innehåller tillräckligt höga halter av betakaroten för att förhindra blindhet och dödsfall till följd av A-vitaminbrist.

Det samlade internationella vetenskapssamhället har reagerat med bestörtning och kraftigt fördömt attacken mot fältförsöken med det gyllene riset. Vandaliseringen är inte bara en attack mot strävan att minska mänskligt lidande, utan även mot vetenskapen själv eftersom argumenten som framförts mot försöken är vetenskapsfientliga.

Attacken kan bara förstås i ett internationellt sammanhang, där inflytelserika miljöorganisationer organiserar ett globalt motstånd mot modern växtförädling.

Vi välkomnar naturligtvis den Svenska regeringens mångåriga stöd till biståndsrelaterad jordbruksforskning, bland annat till CGIAR och IRRI, och vi ser värdet med att bistånd ges brett. Men vi tycker att det är ytterst besvärande att svenska biståndsmedel används för att sabotera forskning som syftar till att minska mänskligt lidande.

Sida har även finansierat projekt i Sydamerika som har den uttalade målsättningen att minska eller förbjuda modern växtförädling. Vi anser inte att svenskt bistånd bör användas för att finansiera aktiviteter som syftar till att stoppa införandet av modern teknik inom jordbruksområdet.

Vi uppmanar därför regeringen att snarast undersöka om de biståndsmedel som tilldelats Masipag (och som därmed har understött förstörelsen av offentligt finansierad fältforskning) har använts i enlighet med de riktlinjer som regeringen gett till biståndsmyndigheten Sida. Vi önskar också få ett klargörande om vilka åtgärder regeringen planerar för att se till att biståndsmedel inom jordbruksområdet i fortsättningen används till utvecklingsfrämjande, vetenskapligt förankrade ändamål.

Nina Fedoroff
Pugh Professor, Huck Institutes of the Life Sciences,
Penn State University, former (2012) president of the American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Robert S Zeigler
Dr, Director General International Rice Research Institute
Torbjörn Fagerström
professor emeritus i teoretisk ekologi, Lunds universitet
fd prorektor Sveriges Lantbruksuniversitet ,
Stefan Jansson
professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet
Sten Stymne
professor i växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
Jens Sundström
docent i växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
UNT 23/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!