Så för Fi Fadimes kamp vidare

Aktuell forskning pekar på behovet av att förstå samspelet mellan kön, släktskap, rasifiering och ålder. Med rätt insatser som främjar jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av förtryck motverkas. Feministiskt initiativ deltar i invigningsceremonin av statyn till Fadime Sahindals minne i Uppsala 4 juni, och vi presenterar här konreta förslag mot våld i namn av heder, skriver Linnéa Bruno, Mehrtab Motavvas och Gudrun Schyman.

3 juni 2013 16:34

Mordet på Fadime Sahindal 2002 skakade Sverige. I Uppsala invigs den 4 juni en staty till hennes minne. Hon mördades av sin far med motivet att hon ”kränkt familjens heder” genom att stå upp för sin rätt att själv bestämma över sitt liv och offentligt berätta om hoten från familjen. Mer än tio år efter mordet på Fadime kan vi konstatera att insatserna som genomförts mot detta slags förtryck är otillräckliga. Ett antal mord begås varje år i namn av heder. Fortfarande lever många flickor, kvinnor, pojkar och unga män i Sverige med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och val av partner.

Familjens så kallade heder kopplas enligt dessa normer till särskilt flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Normerna har inte sin grund i någon enskild religion, präglar inte hela folkgrupper och är alltid möjliga att förändra.

Regeringen har i sitt arbete mot våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld, prioriterat utbildningssatsningar.

Vad som framförallt behövs nu är säkrad långsiktig finansiering av skyddade boenden. Kvinnojourerna räddar liv, men trycket på dem har ökat och i dag nekas över hälften av sökande plats. Det är inte acceptabelt. Stat och kommuner måste ta ett större ansvar.

Feministiskt initiativ vill kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. För att kunna förebygga dessa brott, följa upp vad som hänt, lagföra förövare och hämta hem en ungdom som inte kommit tillbaka till skolan efter sommaren utan gifts bort utomlands, behövs satsningar på polis och socialtjänst. Det är inte rimligt att ideella organisationer som Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) ska ansvara för att hämta hem och skydda utsatta, så som fallet är idag. Vi lyfter brottsofferperspektivet och vill att insatserna utformas i nära samverkan med den våldsutsatta och eventuell kvinnojour eller liknande organisation som involverats.

Aktuell forskning pekar på behovet av att förstå samspelet mellan kön, släktskap, rasifiering och ålder. Våld måste förstås i sina skilda sammanhang. Att vara ekonomiskt beroende av förövaren, att inte känna till sina rättigheter eller relevant lagstiftning, att samtidigt utsättas för rasism i kontakter med myndigheter och så vidare ökar utsattheten.

Med rätt insatser och en långsiktig politik som främjar jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av förtryck motverkas. Feministiskt initiativ deltar i ceremonin i Uppsala i dag och vill passa på att presentera konreta förslag mot våld i namn av heder, som antogs på partiets kongress i april i år. Vi vill:

  • Att barn- och tvångsäktenskap kriminaliseras.
  • Att polis och socialtjänst får ökade resurser att förebygga och utreda risker för barn- och tvångsäktenskap, samt i förekommande fall hämta hem och skydda brottsoffer och ställa förövare inför rätta.
  • Att relevanta professionella som pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ges fortbildning om förtryck i namn av heder och religion, ur intersektionella perspektiv, inklusive riskbedömning.
  • Att barn och ungdomar som utsätts för hot och våld i namn av heder eller religion erbjuds byte av skola.
  • Att skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter utvecklas och tillämpas. I uppdraget ska ingå att informera alla barn, unga och föräldrar om deras rättigheter.

Linnéa Bruno
Mehrtab Motavvas
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ
UNT 3/6 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!