Ta transpersoners rätt på allvar

Det är dags att Sveriges könstillhörighetslag moderniseras, skriver Elias Fjellander i en replik.

Replik 31 augusti 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

Mats Reimer skriver i sin debattartikel (UNT 23/8) att regeringen bör avstå från att motivera könstillhörighetslagen, bland annat för att en modern lag hotar kvinnors möjlighet att idrotta, trots att lagen inte reglerar idrotten.

Könstillhörighetslagen är från 1972 och är världens äldsta. Vi ska vara stolta över att Sverige var ett föredöme för andra länder då. Tyvärr är lagen långt ifrån human. Transpersoner som sökte viss könsbekräftande vård eller som ville ändra juridiskt kön utsattes för rashygienistiskt motiverade tvångssteriliseringar fram till 2013. 

Än i dag tvingas transpersoner in i vården för att få ändra sitt juridiska kön. Tiden från att en remiss skickas tills en eventuell könsdysforidiagnos ställs är ofta fem år eller längre - och en sådan krävs enligt praxis från Socialstyrelsen. Det räcker inte med kontakt med vården eller en diagnos. Transpersoners rätt att få sin könsidentitet juridiskt erkända ligger inte i deras egna händer utan i händerna på det medicinetiska organet som är Socialstyrelsens rättsliga råd.

Många, inklusive skribenten, menar att damidrotten står inför ett existentiellt hot om transpersoner tillåts ändra juridiskt kön grundat i självbestämmande. Det är en god tanke att värna damidrotten. Men man är man fel ute om man menar att translagen har någon inverkan på den. Riksidrottsförbundets stadgar stipulerar att idrott ska uppdelas baserat på två kriterier: ålder och prestationsförmåga. I vissa sporter är det en stark korrelation mellan prestationsförmåga och kön. I de sporterna finns riktlinjer för hur könsuppdelning sker. Oavsett exakt hur riktlinjerna för könsuppdelning ser ut i olika idrotter är det helt skilt från lagstiftningen. RFSL Ungdom menar att transpersoners rätt till idrott på jämlika villkor ska värnas. Det måste vara en viktig aspekt när idrottsorganisationerna beslutar om könsuppdelning i idrotten. 

Sverige var först i världen att införa en könstillhörighetslag som möjliggjorde för transpersoner att ändra juridiskt kön. Men nu är Sverige sist i Norden att modernisera den, så transpersoners mänskliga rättigheter respekteras. Regeringen måste sluta skämma ut Sverige. Ta tag i translagen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa