Sveriges läge mer utsatt än många tror

Att inte fördjupa samarbetet med USA och Nato vore dåligt för svensk säkerhet, skriver Marcus Willershausen.

Replik2024-03-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

I sin debattartikel (UNT 10/3) skriver representanter för Arbetsgruppen i Uppsala för Nej till svenskt Natomedlemskap att det fördjupade militära samarbetet mellan Sverige och USA i princip bara är ett sätt för USA att öka sitt inflytande i vår del av världen. Det är en smått bisarr och verklighetsfrånvänd världsbild som målas upp av debattörerna, och inte någonstans nämns att det främsta skälet till Sveriges nya säkerhetspolitiska inriktning är Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Diktatorn Putin hotade under lång tid den europeiska säkerhetsordningen, och i februari 2022 trasade han sönder den fullständigt. Att västvärldens demokratier då behöver gå ihop för att försvara oss är självklart. Att inte fördjupa samarbetet, både inom försvarsalliansen Nato och med enskilda länder som USA, vore dåligt för svensk säkerhet.

Till stöd för sin argumentation emot både Nato och försvarsavtalet med USA tar Mauritz och Jivander upp den uppmärksammade debatten från i januari om risken för krig. Det är märkligt. Under många år har budskapet från politiken och myndigheter varit ”ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Det har givetvis alltid betytt – långt innan Natomedlemskapet blev ett faktum – att det kan bli krig i Sverige eftersom en attack på vårt territorium är en krigsförklaring som vi hade besvarat.

Anledningen att man nu är ännu tydligare gentemot allmänheten beror på att säkerhetsläget, det vill säga Rysslands agerande, kräver det. Att dessutom lyfta fram Hans Blix som bärande argument för tesen att det främsta skälet till Rysslands invasion av Ukraina var Nato är märkligt. Samma Blix avfärdade 2014 den ryska ambitionen att återskapa Sovjetunionens imperium – och Putins agerande har i över ett decennium bevisat motsatsen.

Det är krig i Europa, och risken för att Putin vill fortsätta bortom Ukraina är högst reell. Både Moldavien och Baltikum pekas ut som möjliga nästa mål. Att debattörerna då ser ett Natomedlemskap och fördjupat samarbete med USA som det stora problemet säger tyvärr mer om deras rörelse än vad det bidrar till nyttiga perspektiv i debatten.