Snusandet har bidragit till att färre röker

A Non Smoking Generation måste lyssna till forskningen gällande snus och rökning, skriver Måns Rosén och Magnus Stenbeck i en replik.

Replik 30 april 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

I UNT har Snuskommisionen (UNT 6/4) och A non smoking generation (21/4) debatterat om snus är en inkörsport till rökning eller ett sätt att sluta röka. Vi har under en stor del av vårt yrkesverksamma liv arbetat med förebyggande arbete och anser att allt som kan minska rökningen är av stort värde för folkhälsan. Den vetenskapliga stringensen i denna debatt har dock varit av låg kvalitet.

A non smoking generation har åberopat en norsk studie som evidens för att snusare misslyckas att sluta röka. Läser man artikeln i fulltext blir man dock oroad/bedrövad. Studien baserades på att rökare skulle anmäla sig på Internet för att få hjälp att sluta röka med en extremt låg deltagarfrekvens på 20 procent. Dessutom jämförde de bara rökare med de som både röker och snusar, inte de som går från rökning till snus eller de som går från snus till rökning (eller de som inte använder tobak alls), vilket borde vara den intressanta frågeställningen.

Vi gjorde en studie från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden där man gjorde en panelansats, det vill säga intervjuade samma personer vid olika tillfällen. SCB:s undersökningar var ett slumpmässigt urval av svenska folket med en deltagarfrekvens av cirka 80 procent i första intervjutillfället. Detta ger en betydligt bättre möjlighet att bedöma om rökare går över till snus eller om snus är en inkörsport för rökning. Resultaten var entydiga. Snus bidrar i viss mån till att icke-rökare börjar röka. Så det stämmer att snus är en inkörsport till rökning. Men det bidrar i mycket högre utsträckning till att rökare slutar röka. I den yngre åldersgruppen (16-44 år) var det 6 gånger vanligare att rökare slutade röka och började snusa istället än att snusare började röka. I åldersgruppen (45-84 år) var det 2 gånger vanligare att rökare slutade röka och gick över till snus än att snusare började röka. Snus kan otvetydigt vara ett sätt att sluta röka även om det inte är helt ofarligt. Låt oss acceptera detta faktum.

Vi visade i en annan studie att omkring 12 000 dödsfall och 100 000 insjuknanden per år i Sverige kunde hänföras till rökning. Det är därmed troligen det missbruk som orsakar störst problem för folkhälsan. Men snusanvändningen har troligen bidragit till att man i Sverige röker mycket mindre än i andra länder. 

Vi vill, som A non smoking generation, att alla skall sluta röka och där står hela forskarsamhället bakom oss. Men håll er till forskningen även när det gäller sambanden mellan rökning och snus. Det ökar trovärdigheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa