Personalflykten på Ackis toppen av ett isberg

Personaluppsägningarna vid Akademiska är bara början. Kris hotar bland annat i förlossningsvården. Orsaken är brist på ansvarsfullt politiskt ledarskap, skriver Vivianne Macdisi (S).

12 februari 2014 14:52

Det kokar bland personalen på Akademiska sjukhuset. I veckan blev det riksnyhet att 17 sjuksköterskor inom hjärtsjukvården sagt upp sig på grund av brister i arbetsmiljön och missnöje med lönerna. Det här är bara toppen av ett isberg och den kris som hotat Akademiska de senaste åren.

Bristen på ett ansvarsfullt politiskt ledarskap i landstinget äventyrar sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten. Vi kräver att Moderaterna tar sitt ansvar för situationen. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda på Akademiska.

Förra veckan fick jag ett brev med ett upprop från barnmorskorna på sjukhuset. De beskriver en hotande kris inom förlossningsvården. De har länge varnat för massuppsägning och att patientsäkerheten sätts på spel på grund av dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor. För några veckor sedan gick de fackliga huvudskyddsombuden ut och krävde åtgärder för att komma ur krisen på sjukhusets akutmottagning som drabbats hårt av vårdplatsbrister och överbeläggningar.

Detta är resultatet av ett förödande politiskt ledarskap och obefintlig ägarstyrning. Akademiska är en politiskt styrd verksamhet och det är politiken och främst landstingsstyrelsen och finanslandstingsrådet Erik Weiman (M) som måste ta ansvar och presentera en strategi för hur sjukhuset på kort och lång sikt ska klara de utmaningar man står inför både ekonomiskt och personalpolitiskt.

Uppsala län växer så det knakar. En gynnsam ekonomi, ett växande näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad gör att fler vill leva och jobba här. Vi vill att Uppsala inom kort ska bli Sveriges nästa storstadsområde. För att det ska vara möjligt krävs en sjukvård som håller hög kvalitet och tillgänglighet och som garanterar patientsäkerhet och skapar trygghet. Nyckeln till det är att Akademiska sjukhuset fungerar och att dess ställning som universitetssjukhus tas tillvara.

Vi har haft en situation där nära 70 vårdplatser på Akademiska tvingats hålla stängt på grund av brist på sjuksköterskor.

Sjukhusledningen gör allt de kan för att efter bästa förmåga hantera konsekvenserna av ett mycket ansträngt läge. Under hela förra året försökte företrädare för sjukhuset beskriva situationen och förmå ägaren och den politiska ledningen att lyssna. Men dialogen med landstingsstyrelsen är obefintlig.

Problemet är att landstingsstyrelsen under Erik Weimans (M) ledning negligerat betydelsen av förankring och vikten av dialog med sjukhuset. Sjukhuset behöver en ägare som är närvarande, engagerad och förstår sig på att ge goda förutsättningar för att säkra en god vård och arbetsmiljö.

I stället tvingar Weiman tjänstemännen och sjukhusledningen att ägna tid och pengar åt att genomföra styckning av verksamhet efter verksamhet inom specialistvården för att dessa ska konkurrensutsättas och privatiseras. Den fria etableringsrätten i specialistvården (LOV) riskerar att ytterligare förvärra situationen på sjukhuset och hota framtidens forskning och utbildning. På sikt även kvaliteten och vården för patienterna. Det här är Uppsala universitet, samtliga fackliga organisationer och den medicinska professionen helt överens om. Men det bryr sig Moderaterna och Erik Weiman inte om.

De verksamhetschefer och den personal jag har träffat pekar alla på samma sak.

Personaluppsägningarna och protesterna är bara början om ingenting görs. Många medarbetare känner att måttet är rågat.

Personalgrupper ställs mot varandra i en kamp om bättre lön och arbetsvillkor. Nyexaminerade ställs mot erfarna sjuksköterskor och verksamheter ställs mot andra verksamheter. Det krävs en långsiktig och förankrad löne- och arbetsmiljöstrategi för att landa rätt. Det ansvaret vilar på ägaren: landstingsstyrelsen och Erik Weiman.

Vi får inte underskatta vikten av att behålla erfaren och kunnig personal. Samtidigt måste vi fylla på med nyrekryteringar för att klara ett generationsskifte. En alltför snabb och hög personalomsättning leder till problem och dränering av kompetens. Personalflykten kostar pengar i övertidsersättningar, sjukskrivningar och hyrpersonal. Därför är långsiktighet och kontinuitet bland medarbetarna en mycket viktig ingrediens för att skapa trygghet, stärka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön. Erfarna medarbetare är en förutsättning för att universitetssjukhuset ska kunna ta emot och utbilda framtidens sjukvårdspersonal. Detta ska inte tas för givet. Därför ser jag med oro på uppsägningarna bland vår personal.

Vivianne Macdisi, landstingsråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!