Överge referenspris på läkemedel

Regeringen överväger att införa internationella referenspriser på läkemedel. Men det skulle både hämma läkemedelsutvecklingen och leda till att färre människor får tillgång till mediciner, skriver Christofer Fj

11 juli 2013 15:38

I Europa pågår just nu en debatt om prissättningen på läkemedel. Som Europaparlamentariker följer jag debatten och jag oroas över det jag hör. Allt fler euro­peiska länder har infört internationella referenspriser på läkemedel. Det innebär att priset på läkemedel mot alltifrån magsår till cancer sätts utifrån genomsnittspriset i andra länder.

I Sverige ser man nu över möjligheten att införa internationella referenspriser för att minska samhällets kostnader för läkemedel. Men frågan är mer komplex än så. Det handlar inte bara om att pressa priser, hänsyn måste också tas till de långsiktiga effekter prismodellen har på tillväxt och innovationsklimat.

På lång sikt riskerar internationella referenspriser att hämma innovation och utveckling, samtidigt som de kan leda till högre läkemedelspriser i Europas krisande ekonomier.

När regeringar i skuldtyngda länder som Grekland och Portugal tvingas till kraftiga budgetnedskärningar uppmanas ofta läkemedelsbolagen att sänka priser som ett uttryck för solidaritet. Att läkemedelsbolagen har möjlighet att sätta olika priser på olika marknader leder till att fler människor i länder med ansträngd ekonomi kan få tillgång till de bästa läkemedlen.

Men med internationella referenspriser sjunker priserna även i omgivande länder.

Om ett företag som AstraZeneca sänker priserna på läkemedel som skickas från fabriken i ­Södertälje till Grekland med 299 miljoner, sjunker intäkterna från de omgivande länderna i Europa med 799 miljoner, och med mer än 2 miljarder globalt, enligt beräkningar från Global Insight.

Länders köpkraft är olika, och genom att ta ett högre pris för ett läkemedel i Sverige än i Rumänien kan fler människor få tillgång till läkemedlet. Att rikare länder betalar mer för läkemedel är både rimligt och uppmuntrar innovation. De senaste tio åren har flera forskande läkemedelsbolag tvingats dra ned i Sverige och Europa för att få resultaten att gå ihop. Olika priser i olika länder skapar stabilitet och förutsägbarhet för både patienter och producenter, i motsats till internationella referenspriser.

Fortsätter utvecklingen med internationella referenspriser skulle det helt enkelt bli omöjligt att sänka priset i enskilda länder. Sjuka människor i fattiga länder skulle tvingas att betala mer än i dag. Totalt skulle färre människor få tillgång till de bästa läkemedlen.

Det är alltid viktigt att vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Men det gäller också att se till helheten. De internationella referenspriserna ger inte ett attraktivt klimat för forskning och innovation. Utveckling, produktion och försäljning hänger ihop – det krävs ett bredare perspektiv med tydligt fokus på både patientnytta och ett innovationsklimat i världsklass.

Sverige tjänar i detta sammanhang som ett gott exempel. Sverige har sedan tio år tillbaka en prismodell som är värdebaserad, det vill säga ett system som inte bara ser till priset per piller, utan som utgår ifrån vilket värde ett läkemedel bidrar med för såväl samhället i stort som för patienten.

När patentet väl går ut är de svenska priserna på generiska preparat extremt låga. Den svenska modellen har setts som ett föredöme som kunnat kombinera ett gynnsamt klimat för innovation med god kostnadskontroll. Den totala läkemedelskostnaden har ökat mindre än inflationen de senaste tre åren, trots en åldrande befolkning. Förra året sjönk till och med den totala kostnaden, tack vare patentutgångar och mycket låga priser på generika.

Nu utvärderas det svenska prissättningssystemet, och regeringen överväger att införa internationella referenspriser.

Förändringar måste genomföras med eftertanke och långsiktighet. När fler och fler länder går över till internationella referenspriser urholkas principen och risken ökar att systemet kollapsar. De internationella referenspriserna undergräver Europas ställning som ledande inom medicinsk forskning. Sverige bör därför snarast verka för att andra EU-länder överger modellen.

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker (M)
UNT 12/7 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!