Öppna parken för alla

Ingen Uppsalabo ska ha längre än 500 meter till en avkopplande park. Seminarieparken ska skyddas med samma sjävklarhet som Stadsträdgården, skriver Stefan Hanna med flera.

22 september 2011 16:19

Uppsala behöver fler bostäder. Men för att invånarna ska må bra behövs välplacerade gröna lungor.

Det finns gott om vetenskapligt stöd för att parker är bra för människors hälsa. Universitetet i Köpenhamn har till exempel undersökt kopplingen mellan upplevd stress och närhet till grönområden. Studien visar att människor som vistas mycket i parker är mindre benägna att besväras av stress och upplever sig ha bättre allmän hälsa. Och universitet i holländska Wageningen har visat att man hanterar kriser i livet lättare om man har tillgång en rejäl park.

Studierna visar att det är viktigt att grönområdena ligger nära, att de lockar till besök och att de är tillräckligt stora för att man ska kunna förlora sig en stund. I den danska studien blir till exempel hälsoeffekterna tydliga när man kommer inom 300 meter från grönområdet. Den holländska studien pekar på att stora parker förmodligen ger återhämtning på ett mer varaktigt sätt.

Moderaternas Cecilia Forss och Liv Hahne skriver (UNT 19/9) att utbyggnaden i parken innebär att Uppsalas näst största park inrättas och att den blir vacker och inbjudande. Uppgiften om att det skulle vara den näst största parken är fel. Om man räknar generöst kanske det blir den sjätte största.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Moderaterna hävdar att parken skulle bli inbjudande med sina sjuvåningshus i ytterkant. Men de flesta som passerar kommer inte ens att förstå att det finns en park bakom husen, än mindre lockas att besöka den. Därmed faller en stor del av parkens funktion.

Det är av den anledningen som Centerpartiet länge har drivit att hela Seminarieparken ska räddas och utvecklas. Vi vill alltså inte heller tillåta byggnader i den norra delen av parken.

För att parken verkligen ska fungera som ett socialt nav, så är det viktigt att den utformas på rätt sätt. Självklart är det inget alternativ att låta den vara som den är. Vi vill att parken ska ha plats för samvaro, lek och spontanidrott för alla åldrar. Att det finns möjlighet till servering bör öka attraktiviteten. Mat och odling är ett tänkbart tema för parken. Centerpartiet föreslår att när kommunen har tagit över marken, utlyses en arkitekttävling om hur parken bäst utformas.

I en växande stad som Uppsala, måste man räkna med en del friktion när staden förtätas. Det är svårt att veta exakt hur opinionen ser ut i det här fallet, men som exempel har Facebookgruppen som vill bevara Seminarieparken 700 medlemmar, medan gruppen som vill bygga i Seminarieparken inte ens har sju medlemmar. Forss och Hahne skriver att de har Uppsalabornas mandat att förtäta staden. Men det är inte samma sak som ett mandat eller uppdrag att bygga i Seminarieparken.

Centerpartiet anser att kommunen ska erbjuda markägaren att byta Seminarieparken mot en fastighet som passar för bostadsbyggande. Kommunen äger flera fastigheter i närheten som skulle lämpa sig. På det viset påverkas inte det totala antalet lägenheter i någon större omfattning.

För att minska trycket på bostadsmarknaden i just denna del av Uppsala, är det också viktigt att forcera arbetet med att skapa tågstationer i Librobäck, Vänge och Järlåsa. Vägen mot en sundare bostadsmarknad går alltså inte bara genom att förtäta, utan också genom att förbättra kommunikationerna till områden som vill växa.

Centerpartiet förväntar sig att Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vågar ompröva sin inställning och stoppar byggplanerna i Seminarieparken.

Stefan Hanna

kommunalråd (C)

Curt Malmenstedt

ledamot byggnadsnämnden (C)

Johan Cejie

ersättare byggnadsnämnden (C)

UNT 23/9 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!