Om friskolan vore en vårdcentral

Om friskolorna finge ekonomisk ersättning enligt den modell som tilläpas i landstingen, skulle skolor som satsar på hög lärartäthet och små grupper få högre ersättning, skriver Johan Enfeldt.