Ökad köttproduktion bra för klimatet

Man minskar inte matsvinnet genom höjda matskatter utan genom information och ökad kunskap. Sverige bör öka köttproduktionen med fler betande djur - det är bra för klimatet och det skapar öppna landskap och en rik flora och fauna, skriver Sten Bergheden (M) i en motreplik till Toivo Jokkala och Jonas Norberg.

18 juli 2013 16:18

REPLIK. Jag rekommenderar Toivo Jokkala och Jonas Norberg (UNT Debatt 5/7 och 15/7) att läsa några av Jordbruksverkets rapporter om svensk köttkonsumtion och produktion. För det första förordar Jordbruksverket inte att den svenska köttproduktionen bör minska, tvärtom – den bör öka just för att den är bland världens mest klimatvänliga. Jordbruksverkets rapport lyfter fram flera positiva miljöeffekter med svensk köttproduktion och att betande djur för kött- och mjölkproduktion är en förutsättning för att bevara landsbygdens miljövärden och livskraft. Slutsats: svensk köttproduktion bör öka om man värnar klimatet.

Det är helt felaktigt när Jokkala och Norberg påstår att vi inget kan göra åt matsvinnet i vardagen. Matsvinnet är betydligt mer klimatpåverkande än om vi äter en köttbit då och då. Från Jordbruksverkets rapport Köttkonsumtionen i siffror framgår att av matavfallet kommer 67 procent från hushållen, 10 procent från restauranger, 3-4 procent vardera från skolkök och mataffärer och 17 procent kommer från livsmedelsindustrin. Att då påstå att matsvinnet inte kan påverkas i hushållen visar på dålig faktakoll.

Vi slänger ca 30 procent av den mat som köps, men vad är det för typ av mat som slängs? Jo, enligt samma rapport från Jordbruksverket slänger vi mest grönsaker (49 procent) frukt (21 procent) och bröd (21 procent). Endast 3 procent kött slängs. Vi slänger alltså i dag ytterst lite kött men nästan hälften av grönsakerna, så även det argumentet för en köttskatt föll därmed pladask.

Med den logik som debattörerna använder att om något blir dyrare, till exempel genom en skatt, så slänger man mindre och äter upp mer, då är det inte en köttskatt vi behöver utan då skulle debattörerna, om man var konsekventa, i stället ha föreslagit en grönsaks- och fruktskatt för att verkligen minska de stora matsvinnen.

Men man minskar inte matsvinnet genom höjda matskatter utan genom information och ökad kunskap om mat. Sverige bör fortsätta att producera bra mat och öka köttproduktionen med fler betande djur - det är bra för klimatet och det bidrar dessutom till andra höga miljövärden som öppna landskap och en rik flora och fauna. Dessvärre verkar debattörerna mer intresserade av att påföra andra en vegetarisk livsstil än att utveckla en klimatvänlig köttproduktion eller att minska matsvinnet.

Sten Bergheden
riksdagsledamot (M) Skaraborg, lantbrukare
UNT 19/7 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!