Oetiskt att två sina händer

Sjukvårdens problem beror på minst tio år av tunnelseende som utesluter etik och moral. Att som Vivianne Macdisi försöka två sina händer är osmakligt. Dessutom har hon fel om att bukhinnecanceroperationer i övriga världen inte skulle utföras utanför universitetssjukhus, skriver Haile Mahteme.

20 januari 2014 09:43

Att anamma det klassiska Pontius Pilatus-sättet och samtidigt försöka passa på att få enstaka politiska poäng genom politisk pajkastning och retorik förstärker politikerföraktet. Det är inte svårt att räkna ut att, oavsett politisk färg, kan samtliga politiker och sjukvårdens byråkrater, som ändå styr politikerna, gärna åberopa den värdgrundbaserade Hälso- och sjukvårdens portalparagraf. Juridik är oftast en bedömningsfråga.

Kärnfrågan är hur efterlevs paragraferna? För det första, den destruktiva sjukvårdens revolution med felinriktad kompass som pågår nu startade redan för drygt tio år sedan. Att försöka rentvå sina händer och skilja ut sig från sina politiska motståndare i frågan om etik och moral inom sjukvården är osmaklig, oetisk och omoralisk.

Det är inte sjukvårdens pärmbärare, byråkrater och politiker som vet hur patientens vårdbehov ser ut. Det är vi som arbetar nära patienterna, det vill säga undersökerskor, sjuksköterskor och läkare, som vet vad patienten betyder och vilka vårdbehoven är.

Sjukvårdens tillgänglighet är undermånlig. Patienter måste vänta på vård och får inte sina behandlingar i tid, med god medicinsk kvalitet. Allt detta är en produkt av minst tio år av fel och ett tunnelseende som undviker frågan om etik och moral inom sjukvården.

Påståendet att ”bukhinnecanceroperation inte utförs i övriga världen utanför universitetssjukhus” är fullständigt felaktigt, ett "goddag yxskaft". I egenskap av medlem i den exekutiva kommittén för den internationella föreningen för bukhinnecancerbehandling har jag något bättre kännedom om hur och var denna behandlingen utförs. Sedan flera år tillbaka utförs denna behandling ofta på små sjukhus som inte är universitetssjukhus (i till exempel Belgien, Tyskland, Japan, USA), med utomordentligt kvalitativ och patientsäker vård och behandling, där hela teamet har patienten i fokus.

Det bör vara självklart samt etisk och moralisk korrekt att arbeta mera med patienten i fokus än systemet i fokus. Genom att sätta kärnfrågan i fokus, nämligen patienterna mer än systemets, blir patienterna vinnare och därmed skattebetalarna och samhället.

Haile Mahteme, docent, chefsläkare, styelseordförande, Uppsala Cancer Clinic

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!