Nio av tio heroinmissbrukare fria med metadon

Vetenskapliga studier från bland annat Uppsala visar att uppemot nio av tio missbrukare blir heroinfria med hjälp av läkemeds­assisterad behandling (LAB). Det skriver Leif Grönblad m fl i en replik.

3 december 2012 12:18

REPLIK. I UNT 26/11 angriper Lindholm, Annell, Lunnergård och Bromme den mest livräddande behandlingen för heroin­missbrukare med en debattartikel fylld av faktafel och i vissa fall direkta lögner.

Metadonprogrammet i Uppsala var det första behandlingsprogrammet utan­för USA och har behandlat heroinberoende personer i närmare femtio år. Behandlingen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS2009:27 (M).

Den samlade vetenskapen visar att heroinmissbruk ger bestående skador på hjärnans belöningssystem och leder till kronisk beroendesjukdom. Detta kräver oftast en livslång läkemedelsassisterad behandling (LAB) med metadon eller buprenorfin (Suboxone/Subutex), vilket kan jämföras med insulinbehandling av diabetes.

Enligt SBU 2001, rapport 156 och av WHO rekommenderas heroinberoende personer LAB i kombination med psyko­sociala behandlingsinsatser. All forskning visar att LAB ger goda resultat när det gäller minskad kriminalitet, missbruk, prostitution, smittspridning av hiv och hepatit C samt minskad överdödlighet.

Gerard Larssons missbruksutredning visar att LAB är vida mer effektiv än psykosocial behandling utan metadon/buprenorfin. Vetenskapliga studier, bla från Uppsala, visar att upp till 90 procent blir heroinfria med hjälp av LAB. Motsvarande siffra för traditionell behandling vid heroinberoende (tex behandlingshem) är 5–10 procent.

De metadonrelaterade dödsfallen har ökat de senaste åren, vilket är allvarligt. Majoriteten av dessa dödsfall utgörs av personer utanför behandlingsprogrammen, det vill säga de som köper preparaten på svarta marknaden. Det är viktigt att särskilja de dödsfall som är direkt orsakade av metadon ifrån de övriga dödsfallen, till exempel metadonpatienter som avlidit till följd av cancer, hjärtinfarkt etcetera. Denna distinktion görs oftast inte vilket leder till att statistiken blir missvisande. Man måste också beakta hur många liv som räddas och förlängs tack vare LAB.

Det är sant att metadon/buprenorfin läcker från vissa patienter i behandlingsprogrammen. Dessutom smugglas preparaten illegalt in i landet. Hur proportionerna ser ut är oklart. Studier från Sverige visar att majoriteten av dem som köper illegalt buprenorfin är opiatberoende personer som använder preparatet i abstinenslindrande syfte.

Alla förskrivna narkotikaklassade läkemedel har en svart marknad. Det gäller såväl sömn- smärtstillande som lugnande läkemedel, vilka förskrivs till olika patientgrupper såsom smärt- och cancerpatienter. LAB är den behandling med narkotikaklassade läkemedel som innefattar mest restriktioner och kontroller inom sjukvården. I Socialstyrelsens föreskrifter krävs till exempel att läkemedlet intas övervakat sju dagar i veckan under de första sex månaderna.

Om en patient överlåter eller säljer sitt läkemedel avslutas alltid patientens behandling. Överlåtelse eller försäljning är framför allt en brottslig handling och därmed en polisiär angelägenhet.

Ofrivillig utskrivning från LAB, pga till exempel sidomissbruk, innebär en kraftigt ökad risk för återfall i heroinmissbruk och dödsfall i överdos. Vid ofrivillig utskrivning erbjuds patienten alltid en åtta veckors nedtrappning av metadon, respektive tre–fyra veckor avseende buprenorfin. Forskning och vetenskap visar att även prognosen för frivillig nedtrappning är dålig.

Vi anser att debatten behöver nyanseras och föras på ett sakligt och konstruktivt sätt vilket hittills inte varit fallet.

Leif Grönblad
med medarbetare
Metadonprogrammet
Akademiska sjukhuset, Uppsala
UNT 4/12 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!