Mura inte inte Seminarieparken!

Liv Hahne och Cecilia Forss (M) försöker få det att framstå som de har ett brett stöd för sin betongpolitik (UNT 19/9), där de vill mura in Seminariet med sju våningar höga hus. Det har de inte. Det nuvarande förslaget skulle leda till att en potentiell grön lunga och rogivande stadsdelspark reduceras till en innergård för ett gäng bostadsrätter, skriver Maria Gardfjell och Robert Damberg.

22 september 2011 11:29

Efter många turer har byggnadsnämnden i somras beslutat att gå till utställning med förslaget om exploatering av Kvarteret Seminariet. Det är ett steg i den process som ska leda fram till ett beslut om vad som ska hända med denna omtyckta plats. Men nämnden tog då inte hänsyn till att det kommit ett förslag om att göra Seminariet och omgivande parkmiljöer till byggnadsminne. Det kan finnas en praktisk förklaring till det. Förslaget om byggnadsminne kom väldigt nära inpå nämndens beslut. När nu Länsstyrelsen ska utreda detta förslag kan hela processen om att ta fram förslag om eventuell ombyggnad och exploatering av parken komma att behöva göras om och ställas ut på nytt.

Vi anser att processen med byggnadsminnesförklaring måste få ha sin gång innan diskussionen om Seminariet tas upp på nytt och en ny utställningshandling tas fram. Därför lägger Miljöpartiet i dag torsdag en skrivelse i byggnadsnämnden om att återkalla utställningen och avvakta länsstyrelsens beslut i frågan. På så sätt undviker vi också onödig byråkrati.

Miljöpartiet har kritiserats och beskyllts för att det sett ut som om vi velat exploatera parken. Det är naturligtvis olyckligt och manar till eftertanke om hur förenklad medierapportering och okunskap om politiska processer kan ge en skev bild. Vi vill här vara tydliga. Om Miljöpartiet själva fick bestämma skulle vi besluta att Seminariet ska bevaras, gärna som byggnadsminne, och att parken i sin helhet ska utvecklas till en öppen, tillgänglig och vacker rekreationsmiljö för Uppsalaborna.

Miljöpartiet fick drygt 12 procent av rösterna i förra kommunalvalet och i opposition kan det mycket väl vara så att man inte får någon makt alls. Vi som är politiker i Miljöpartiet i Uppsala nöjer oss inte med det. Vi vill sätta gröna avtryck genom att vara konstruktiva, komma med förslag och driva på i opinionen.

Frågan om exploatering av kvarteret Seminariet är på sätt och vis unik. Det finns en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som vill bygga i parken. Det tycker vi är mycket olyckligt. De två betongpartierna har nämligen egen majoritet i byggnadsnämnden. För att skapa en något bättre lösning med lägre exploateringsgrad ansåg MP att vi tillsammans med andra konstruktiva politiker från V kunde agera på ett sådant sätt att vi åtminstone skulle få ett utställningsförslag som var lite, lite grönare. Med en större öppenhet från C och FP hade det inte varit omöjligt att vi lyckats appellera till Socialdemokraterna och Kristdemokraterna att också gå med på denna linje. Vi försökte i alla fall.

Tyvärr togs fokus från den egentliga motsättningen genom att det lades fram tre olika motförslag till utställningsförslaget från oss som är motståndare till byggandet. Det är tråkigt när det ska bli en tävling i att profilera sig som ?de som inte vill bygga i Seminariet?, när det som behövs är en konstruktiv och kreativ dialog för att få M-S-alliansen i byggnadsnämnden att ändra sig. Fördelen med att rucka på maktpositionen hade varit att läget inte längre varit helt låst och att den breda opinion som finns för att bevara Seminarieparken fått ett nytt läge att agera utifrån.

Nu hoppas vi att en bred majoritet i byggnadsnämnden senare i dag är med på att dra tillbaka utställningsförslaget för att hindra onödig och kostsam byråkrati.

Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
Robert Damberg
ledamot i byggnadsnämnden (MP)
UNT 22/9 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!