Mer lärarledd undervisning

Under de senaste decennierna har kunskapsnivån i svenska och läsförståelse sjunkit. Vi behöver vända denna utveckling. Vi föreslår att läsåret utökas med lärarledd undervisning motsvarande en vecka – med ­prioritering på svenska och läsning, skriver Annika Eclund (KD).

11 januari 2013 08:57

KOMMENTAR. Förra veckan slog nio historiker vid Uppsala och Linköpings universitet larm – studenterna saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta till sig humanistisk vetenskap. Nu föreslår vi fler undervisningstimmar i ämnet, med fokus på läsning.

Läsförståelse är grunden för nästan allt lärande i skolan. Under de senaste decennierna har kunskapsnivån i svenska och läsförståelse sjunkit. Vi behöver vända denna utveckling.

Redan i höstas la vi ett förslag som syftar till att ytterligare höja kompetensen i lärarkåren. Omfattande forskning visar att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för elevers resultat är en bra lärare. Nästa steg är att vi vill öka den lärarledda undervisningen.

Vi föreslår att läsåret utökas med lärarledd undervisning motsvarande en vecka – med ­prioritering på svenska och läsning.

Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar delvis beror på att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolan arbetat mot mer individualisering genom ökat eget arbete samtidigt som forskning pekar på det negativa sambandet mellan denna typ av individualisering och elevernas resultat.

En revisionsrapport från Stockholms stad visar att bara 40–50 procent av lärares totala arbetstid ägnas åt kärnverksamheten – undervisning.

Kristdemokraternas skolgrupp föreslår nu att det rensas bland lärares uppgifter och ansvar för att ge utrymme för mer lärarledd undervisning.

En skola i toppklass är en förutsättning för att Sverige ska stå sig väl även i framtiden och för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen potential. Få uppgifter är viktigare än att återupprätta den svenska skolan.

Annika Eclund
skolpolitisk talesperson för KD
ordförande för KD:s skolpolitiska arbetsgrupp
UNT 10/1 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!