Maktskifte vore helt fel väg för ungdomarna

Jag är genuint orolig för vad som händer med dessa ungdomar om alliansen förlorar nästa val. Kommande satsningar på ungdomsjobben är en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 23 år. Ett maktskifte efter nästa val vore helt fel väg för Sveriges ungdomar, skriver Marta Obminska.

28 oktober 2013 11:53

En bra start på vuxenlivet är att tidigt komma in i sysselsättning. Många ungdomar studerar men söker också extrajobb vilket tyvärr ger en skev bild av antalet ungdomar som är arbetslösa. Av Uppsala universitets och Sveriges lantbruksuniversitets drygt 27 000 helårsstudenter söker många jobb och ses därmed som arbetslösa, heltidsstudier till trots.

 Moderaterna och alliansen värnar om att studenter ska få jobba extra, men vår största utmaning är bryta utanförskapet för dem som varken studerar eller jobbar. Jag är genuint orolig för vad som händer med dessa ungdomar om alliansen förlorar nästa val.

Uppsala län har lägst arbetslöshet i Sverige. Sverige har också lägst långtidsarbetslöshet i Europa. Det ska vi vara stolta över. En förklaring till detta är alliansens satsningar på företagande: sänkt bolagsskatt, förenklade villkor och tryggare regler för egenföretagare samt det viktiga arbetet som görs lokalt.

Uppsala kommun är på plats nio av Sveriges 290 kommuner i 2013 års ranking av Årets företagarkommuner. Knivsta kommun ligger på plats tre när det gäller rankingen av de kommuner som har utvecklats bäst under de senaste fem åren.

Andelen öppet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år är tredje lägst i Sverige, tar man också in i beräkningen att Uppsala är en studentstad har vi särskild anledning att vara stolta.

Ett maktskifte efter nästa val vore helt fel väg för Sveriges ungdomar. Mot alliansens politik står Socialdemokraternas kraftigt höjda bidrag, låtsasjobb och tredubbling av arbetsgivaravgifterna för ungdomar, Miljöpartiets skatter på allt som rör sig och Vänsterpartiets företagsovänliga politik.

Uppsalas alla ungdomar måste ha lättare att komma in på arbetsmarknaden. En svårighet är att de ännu inte hunnit skaffa sig den erfarenhet och kunskap som efterfrågas – jobb lärs till stor del på jobbet. De har därmed lägre produktivitet än de som har jobbat länge och riskerar att bli en kostnad i stället för en framgångsfaktor för företagen.

Enligt en färsk rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering hittar ungdomar ofta sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter som de har skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden.

Kommande satsningar på ungdomsjobben är en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 23 år till 10,21 procent, Socialdemokraternas förslag innebär därmed en tredubbling. Andra satsningar på att minska trösklarna är yrkesintroduktionsavtal med handledning på arbetsplatsen, lärlingsutbildningar och den sänkta restaurangmomsen som lett till att många fler unga har fått sitt första jobb.

Jag själv arbetade extra på hamburgarrestaurang under mina studier på gymnasiet. Det var ett alldeles utmärkt första jobb och jag ska praktisera på McDonalds i min egenskap av riksdagsledamot. Jag är genuint orolig för vad som skulle hända om den splittrade oppositionen skulle komma till makten och börja förverkliga bland annat sin tredubbling av arbetsgivaravgifterna för unga och höjning av restaurangmomsen. Det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden tidigt och sommarjobb och extrajobb är en viktig väg.

Marta Obminska
riksdagsledamot (M) för Uppsala län, civil- och arbetsmarknadsutskottet
UNT 28/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!