Landstinget kan inte avtala med UCC

Landstinget i Uppsala län har under över ett års tid strävat efter att ingå samarbete med Uppsala Cancer Clinic. Ett samarbetsavtal vore tryggt, klokt och strategiskt. Alliansen har vänt på varje sten för att nå fram till ett avtal. Viljan från vår sida att få till ett samarbete är stor, men möjligheterna att få till det har visat sig vara mycket begränsade. Det skriver Erik Weiman, Anna-Karin Klomp, Lina Nordqvist och Johan Örjes.

7 november 2013 16:41

I maj 2012 fick landstinget en förfrågan om vårdavtal från Uppsala Cancer Clinic. Plötsligt stod vi inför en helt unik situation i sjukvårds-Sverige. För första gången hade en privat klinik i Sverige valt att börja utföra bukhinnecanceroperationer (HIPEC-behandling) utanför ett komplett akutsjukhus.

Landstinget anlitade en av Sveriges främsta cancerexperter, Anders Thulin, för att utreda förutsättningarna till vårdavtal med UCC. Hans slutsatser var att den här typen av kirurgi bör utföras på universitetssjukhus, eftersom ingreppet är omfattande och riskfyllda.

Utredaren förordade däremot att landstinget bör utveckla samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och UCC, för att tillvarata och utveckla den samlade kompetensen inom ämnesområdet i Uppsala.

Landstingets ledning kallade Akademiska och UCC till ett flertal möten för att diskutera möjligheterna till ett organiserat samarbete mellan vårdgivarna. Tyvärr har inte mötena varit konstruktiva nog för att leda fram till det önskade samarbetet.

 

Vi vill bygga vårdsystem som är hållbara över tid. Vår ambition har hela tiden varit att knyta samman Akademiskas och UCC:s kompetenser i ett samarbete. Detta skulle framförallt gynna patienterna.

Uppgiften har visat sig vara svårare att lösa än vi hoppats. På grund av gällande lagstiftning är det betydligt svårare att knyta avtal mellan privata aktörer än offentliga. Om patientunderlaget hade varit stort hade ett självklart alternativ varit att som första landsting i Sverige införa vårdval på området.

Vårdval innebär dock fri etableringsrätt på redan etablerade behandlingar och är tänkt att uppmuntra till många nya aktörer. En medicinsk analys Västra Götalandsregionen nyligen genomfört avråder därför starkt från ett sådant införande.

 

Vad återstår då? Landstingets jurister bedömer att ett avtal i detta fall kan utformas på två sätt, antigen genom direktupphandling eller genom lagen om offentlig upphandling (LOU). De har inte bedömt något av alternativen som lämpliga.

Dock finns möjligheten till direktupphandling av vård vid UCC redan idag, genom att patienter kan remitteras dit vid ”synnerliga skäl”. Som ”synnerliga skäl” räknas om väntetiden blir för lång eller sjukhuset bedömer att de inte kan själva utföra behandlingen.

Men Akademiska sjukhuset utför också bukhinnecanceroperationer och har ingen väntetid till behandlingen, vilket försvårar remitteringen för ”synnerliga skäl”. Det är viktigt att poängtera att det är läkare som remitterar patienter, inte politiker.

 

Det andra alternativet vore att genomföra en upphandling enligt LOU. Landstinget tar då in anbud från samtliga som kan erbjuda denna kirurgi och någon enskild aktör kan inte gynnas. Tidigare har olika landsting hamnat i märkliga situationer och tvingats upphandla andra aktörer än de mest lämpade, trots att man noggrant undersökt marknaden inför en upphandling.

Alliansen i landstinget välkomnar fler alternativ i vården. Vi är ett av de landsting som har gått längst i landet när det gäller att öka patienternas valfrihet. Men i detta fall står vi nu vid vägs ände. Därför ser vi inga möjligheter att teckna avtal med UCC under rådande omständigheter. Vi har vänt på varje sten för att nå ett samarbetsavtal, men med nuvarande lagstiftning når vi inte fram.

Erik Weiman (M)
Anna-Karin Klomp (KD)
Lina Nordquist (FP)
Johan Örjes (C)

UNT 11/11 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!