Laga maten på sjukhusen

Det samarbete kring patient­mat som landstinget har med landstinget i Västmanland har gjort maten både dyrare och mindre smaklig. Dessutom lämnar var fjärde portion som tillagas köket via soptunnan, ett oerhört slöseri. Det vore rimligt för C att stödja MP:s förslag om att se över möjligheterna att bygga upp tillagningskök nu. Det skriver miljöpartisterna Johan Edstav och Annika Forssell.

13 maj 2011 16:05

Landstingets produktionsstyrelse diskuterade vid sitt sammanträde den i april ombyggnaden och renoveringen av det så kallade 70-huset vid Akademiska sjukhuset. Det beslutades att inleda en förstudie i hur en sådan renovering ska gå till.

Miljöpartiet föreslog att man i förstu­dien ska ge i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av kök för egen tillagning av patientmat.

I dag lagas patientmaten till Akademiska sjukhuset i Västerås, kyls ned och serveras tre dagar senare.

Det samarbete kring patient­mat som landstinget har med landstinget i Västmanland har gjort maten både dyrare och mindre smaklig. Dessutom lämnar var fjärde portion som tillagas köket via soptunnan, ett oerhört slöseri.

God och näringsrik mat är en viktig del av tillfrisknandeprocessen. Därför borde landstinget lära av de goda exempel som finns i till exempel Köpenhamn. Där lagar man maten i tillagningskök på plats. Det gör att man kan låta patienterna välja från ett stort antal olika maträtter, vilket gör att fler äter bättre. Maten kan också serveras nylagad, vilket förbättrar näringsinnehållet. Det blir dessutom ingen större skillnad i kostnad, eftersom man minimerar svinn.

Vi hade hoppats få stöd av detta från Centerpartiet, som två veckor innan valet i höstas i en debattartikel i UNT menade att landstinget ska tillaga patientmat i egna tillagningskök på Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping när avtalet med Västmanlands landsting löper ut 2014.

Om Centerpartiet menar allvar med de ambi­tionerna vore det rimliga att stödja Miljöpartiets förslag om att börja se över möjligheterna att bygga upp tillagningskök nu.

Det tar ett antal år att projektera och bygga ett tillagningskök, så ska vi komma igång 2014 är det hög tid att börja planera för det när lokalerna ändå ska renoveras. Det är nu vid renoveringen vi ska passa på att också bygga tillagningskök. Att vänta och i ett senare skede bygga tillagningskök är både svårt och oekonomiskt.

Landstinget bör tillaga maten direkt på våra sjukhus, nu har vi chansen att skapa bra förutsättningar för det. Det är synd att Center­partiet inte vågar ta det steget.

Johan Edstav
landstingsråd Miljöpartiet de gröna
Annika Forssell
gruppledare Miljöpartiet de gröna
UNT 15/5 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!