Kyrkan för konkret klimatomställning

Kyrkor och religiösa företrädare från hela världen vill bidra till en hållbar värld för kommande generationer. Bara om vi delar naturresurser rättvisare kan fred råda. I vår del av världen finns den stora kapaciteten till förändring och vi har ansvar att gå före. Det skriver ärkebiskop Anders Wejryd och Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, när Svenska kyrkan i dag presenterar en ny rapport om klimatet.

8 november 2013 14:34

Det är de rika länderna som kan visa att det går att genomföra en ekonomisk och social utveckling som är klimatsmart. Det gäller allt ifrån smarta energisnåla lösningar, som bygger på förnyelsebar energi, till en förändring av våra konsumtionsvanor.

Samtidigt som vi går före måste vi också bidra med finansieringen av utvecklingsländers väg till en hållbar framtid. De behöver klara klimatförändringarna vars följder de redan lever med, och som kommer att förvärras. Vi behöver bidra med överföring av kunskap och teknologi, för att möjliggöra vägar till en hållbar, mindre fossilberoende utveckling.

Vi har fortfarande chansen att skapa förutsättningar för en hållbar omställning och rättvisare liv, men det behöver ske nu.

I dag finns ett stort glapp mellan vad naturvetenskapen säger måste göras och vad som sker politiskt.

I FN:s klimatförhandlingar finns en djup förtroendeklyfta mellan rika och fattiga länder. I ljuset av det är förra veckans besked om 300 miljoner till FN:s gröna klimatfond positivt. Tyvärr handlar det återigen om en omfördelning av biståndet och inte ett tillskott av medel utöver Sveriges biståndsmål på 1 procent av BNI.

Vi förväntar oss att Sverige, inom EU, är pådrivande för att skapa förtroende i förhandlingarna. Vi anser att det kan ske genom högre ambitioner för utsläppsminskningar. Den klimatfinansiering som utlovats måste också bli verklig, utan att medlen tas från biståndet.

Utvecklingsländerna är beredda att ta på sig ett större ansvar vad gäller utsläppsreduktioner, men kopplar detta till löften om klimatfinansiering. Tyvärr har flera länder, inte minst Sverige, minskat sin klimatfinansiering under senare tid.

Om COP19 ska föra klimatförhandlingarna framåt krävs att Sverige och övriga Annex I-länder utlovar ökat stöd, och då inte enbart från 2020 utan redan nu. Utan konkreta löften riskerar vi åter en kollaps i förhandlingarna.

Tillsammans med kyrkor över hela världen har Svenska kyrkan klimatfrågan högt på sin dagordning. I dag presenterar Svenska kyrkan också rapporten Klimatutmaningen – från kris till möjligheter. Den visar konkreta möjligheter som ligger i en klimatomställning av samhället.

Det handlar om det offentliga, om näringslivet, om privatlivet, om kyrkor och organisationer. Det handlar inte om en tillbakagång till artonhundratalet och tagelskjortan på utan om möjligheten att få leva i ett samhälle som är både hållbart och rättvist.

Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan och president i Kyrkornas världsråd

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

UNT 11/11 2013

Ny rapport i dag 11/11

I dag presenterar Svenska kyrkan också rapporten Klimatutmaningen – från kris till möjligheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!