Köttskatt slår mot klimatsmart kött

Den svenska köttproduktionen är en av de mest klimatsmarta i världen. Åtgärder som försämrar villkoren för svensk köttproduktion är en stor björntjänst för klimatet. En köttskatt riskerar att Sverige i än större utsträckning exporterar miljöpåverkan till andra länder, skriver Sture Johansson, LRF

23 januari 2013 12:23

Alla bör vi välja köttet vi äter med omsorg. Den aktuella diskussionen om hur man bäst nyttjar jordens resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt är viktig. Det är angeläget att det kött som produceras idag och i framtiden ger minsta möjliga klimatavtryck. Då är det viktigt att komma ihåg att det är skillnad på kött och kött. Jordens befolkning växer och därmed antalet munnar att mätta.

Den svenska köttproduktionen är en av de mest klimatsmarta i världen. Åtgärder som försämrar villkoren för svensk köttproduktion är en stor björntjänst för klimatet.

Vatten blir alltmer en bristvara i världen. Sverige är ett land med goda tillgångar på vatten, och goda villkor för gräsodling. Båda är förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar köttproduktion. De svenska bönderna borde alltså producera en större andel, inte mindre, av världens köttkonsumtion. Hur tar vi tillvara på denna kunskap? Hur skapar vi en hållbar konsumtion och produktion? Vad världen behöver är en mer framåtsyftande och konstruktiv diskussion – istället för att båda sidor i debatten låser fast i sina positioner.

Det är också viktigt att skilja på den svenska produktionen av kött och konsumtionen av kött. Utsläpp av klimatgaser från produktionen kan minskas via olika åtgärder, det jobbar svenska bönder med kontinuerligt.

Även utsläpp från konsumtionen kan minskas, om man som konsument väljer det mest klimatsmarta alternativet och om man äter upp de 15 procent av maten som i dag slängs. Både producenter och konsumenter kan alltså, i högre grad dra sitt strå till stacken.

Den 40-procentiga ökningen av köttkonsumtionen sedan 1990 har nästan uteslutande bestått av importerat kött, inte alltid det mest klimatsmarta. Jordbruksverket visar dessutom i en rapport från 2011 att utsläppen från nötkött faktiskt skulle kunna minska till nästan noll genom att till exempel kombinera bete och trädplantering på gammal åkermark.

Den senaste tiden har köttkonsumtion i allmänhet, köttfria måndagar och köttskatt i synnerhet debatterats flitigt. Oavsett vad man som konsument väljer att äta bör man ha möjlighet att göra ett val byggt på information.

Vi i LRF tycker att det är jätteviktigt med information och ursprungsmärkning av maten. Däremot riskerar trubbiga verktyg som köttskatt att slå undan den mest miljösmarta produktionen, eftersom det mest miljösmarta köttet då blir ännu dyrare (det är ju dyrast redan i dag) och konsumenten väljer det billigare importerade, miljöosmarta. En köttskatt riskerar att Sverige i än större utsträckning exporterar miljöpåverkan till andra länder, vilket vore högst olyckligt.

De flesta vill äta både kött och grönsaker, och vi bönder kan leverera råvarorna. Tillsammans med konsumenterna kan vi göra stor nytta – genom att producera livsmedel på bästa sätt och genom att göra medvetna val i mataffären. Om alla gör sitt får vi en långsiktigt hållbar både produktion och konsumtion av maten.

Sture Johansson
regionförbundsordförande
LRF Mälardalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!