Konstmuseet valfråga för MP

Ett mer centralt placerat konstmuseum skulle också göra konsten mer tillgänglig för alla som bor i Uppsala. Det skriver Sverre Dahlstedt Eriksson, Küllike Montgomery och Maria Gardfjell.

23 april 2014 09:54

I UNT den 13e april skrev föreningen Konstens Hus Nu att frågan om konstmuseet bör göras till en valfråga och efterlyste de politiska partiernas ståndpunkter. Vi i Miljöpartiet Uppsala antar nu denna utmaning!

Konsten är en viktig del av Uppsalas kultur och ska därför självfallet främjas, stöttas och utvecklas. För oss i Miljöpartiet spelar kulturen en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av både Uppsala och hela länet. Uppsala har idag genom Uppsala stadsteater, Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala konstmuseum tre kulturella institutioner med en bred verksamhet som vi ska vara stolta över.

Miljöpartiet delar uppfattningen om att dagens förutsättningar för Uppsala konstmuseum inte är bra, då de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga. Uppsala behöver ett tillgängligt konstmuseum där det är enkelt att ”slinka in” och med lokaler som är byggda och anpassade för verksamheten.

Vi håller med föreningen Konstens Hus Nu om att det förslag som lagts om en ombyggnation i anslutning till slottet är mycket kostsamt. Det är också uppenbart att konstmuseets behov inte har tagits på allvar när endast ett enskilt förslag till placering har utretts. För att få klarhet i hur vi bäst kan förbättra tillgängligheten och utvecklingsmöjligheterna för Uppsala konstmuseum vill vi därför utreda fler alternativ till dagens placering.

Med ett nytt läge och förbättrad tillgänglighet skulle även konstmuseet kunna locka fler besökare från våra grannregioner och turister från vår omvärld. Det skulle bidra till att sätta Uppsala på kartan som en av Sveriges ledande kulturstäder – en position som borde vara en självklarhet för landets fjärde största stad.

Ett mer centralt placerat konstmuseum skulle också göra konsten mer tillgänglig för alla som bor i Uppsala. Inte minst tycker vi att det är viktigt att barn och unga får bättre tillgång till konsten genom ett framtida konstmuseum.

Vi i Miljöpartiet antar föreningen Konstens Hus Nu:s utmaning att göra konstmuseet till en valfråga. Vi tar med oss frågan in i valrörelsen och vi kommer att fortsätta att driva på för att alternativa förslag till konstmuseets placering ska utredas.

Vi ser detta som en prioriterad fråga för att stärka konsten och kulturen i Sveriges fjärde största stad.

Sverre Dahlstedt Eriksson, kommunfullmäktigekandidat (MP)

Küllike Montgomery, ledamot i Kulturnämnden (MP)

Maria Gardfjell, kommunalråd MP

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!