Internationell kompetens slängs ut

I ställt för att skapa bra förutsättningar för internationell kompetens i Sverige, kastas den ut på grund av krångliga migrationsregler, skriver Erik Arroy, Göran Arrius och Eva Nordmark.

27 juni 2013 15:04

Internationella studenter och doktorander drabbas hårt av orättvisa och krångliga migrationsregler. Kvalificerade studenter och forskarstuderande, som vill bidra till att Sverige utvecklas som kunskaps- och forskningsnation, tvingas lämna landet direkt efter examen.

Svenska politiker kan skapa bra förutsättningar för att behålla internationell kompetens i Sverige i stället för att kasta ut den, och det ansvaret måste de ta.

Krångliga regler och långa väntetider är en del av vardagen för många av de tusentals internationella studenter och doktorander som har valt att studera och forska i Sverige.

Hårdast drabbas de som kommer från länder utanför EU och EES. Det är människor med stora ambitioner som genom stipendier och sparade pengar valt att komma till Sverige för att delta i och bidra till vår utbildning och forskning.

I den parlamentariska utredning kring cirkulär migration som blev klar 2011, och i förslaget till ett nytt direktiv på EU-nivå, finns flera åtgärder som avsevärt skulle förbättra möjligheterna för inresande studenter och doktorander. Trots det har få beslut tagits för att förändra den orimliga situation som råder.

En person som fått uppehållstillstånd för arbete har goda möjligheter att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige ­efter fyra år i landet. Den möjligheten finns inte för doktorander.

Med dagens regelverk beviljas nämligen doktorander från länder utanför EU och EES studentvisum i stället för arbetsvisum. Det betyder i praktiken att en doktorand som arbetat vid ett svenskt universitet och bidragit till svensk forskning under flera års tid har väsentligt sämre möjligheter att få stanna i Sverige än den person som fått uppehållstillstånd för arbete. Det rimmar illa med ambitionen att locka välutbildade forskare hit.

Visumreglerna skapar även hinder för internationella studenter. För dem som vill stanna i Sverige efter studierna gäller det att börja söka och hitta ett arbete under studietiden eftersom uppehållstillståndet upphör så fort personen inte längre studerar. Det skapar orimliga krav på studenten under studietiden samtidigt som Sverige förlorar välutbildad arbetskraft.

Medföljande partners drabbas också av de trubbiga regelverken. Till skillnad från andra arbetskraftsinvandrare beviljas inte medföljande till studenter och doktorander något arbetstillstånd. De utestängs därmed från arbetsmarknaden och kan inte bidra till försörjning under vistelsen i Sverige. Det är orimligt att dagens regler diskriminerar studenter, doktorander och deras anhöriga.

Den parlamentariska utredningen kring cirkulär migration som blev klar 2011 föreslår en ny form av uppehållstillstånd för doktorander som i mångt och mycket skulle eliminera de problem som finns i dag. Utredarna föreslår också att anhöriga till studenter och doktorander ska kunna beviljas arbetstillstånd och att internationella studenter ska kunna stanna i Sverige sex månader efter avslutade studier för att söka arbete.

Dessutom föreslår utredarna utökade stipendieprogram med anledning av att antalet inresande studenter minskat dramatiskt efter studieavgifternas införande 2010.

Svenska politiker har en möjlighet att skapa bra förutsättningar att behålla internationell kompetens i Sverige i stället för att kasta ut den. Det ansvaret måste de ta för studenternas, doktorandernas och den svenska konkurrenskraftens skull.

Erik Arroy
ordförande SFS
Göran Arrius
ordförande SACO
Eva Nordmark
ordförande TCO
UNT 28/6 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!