Intensiv marknadsföring av SKB

Svensk kärnbränslehantering, SKB, agerar på ett sådant sätt i Oskarshamns och Östhammars kommuner att den demokratiska processen hotas, skriver Linda Eskilsson och Lisa Wanneby.

30 augusti 2013 15:07

I sommar har få kommuninvånare och sommargäster kunnat undgå SKB:s, Svensk kärnbränslehantering AB:s, omfattande reklam och sponsring i Östhammars och Oskarshamns kommuner. SKB:s namn har mött en var man än gått. Konsert med Yohio i Öregrund – SKB finns på plats. Stor musikfestival i Oskarshamn, Latitud 57 ¬– SKB är en av huvudsponsorerna. Sportläger för Östhammars skolelever i en vecka – lägret bär SKB:s namn.

I Oskarshamn sponsras det lokala hockeylaget med en ansenlig summa årligen. När kommunen vill utveckla hamnområdet i Oskarshamn, med nya bostäder och en flytt av färjeterminalen ställer SKB upp med stora summor som stöd i processen. När det ska byggas en biogasmack i Oskarshamn kliver SKB frikostigt in med 5 miljoner i stöd.

SKB:s närvaro i Östhammars och Oskarshamns kommuner, som sponsor och alla goda gåvors givare, har blivit så självklar att den allmänna diskussionen inte kretsar om varför SKB lägger stora summor på att exponera sitt varumärke. Istället handlar diskussionen om varför någon enskild verksamhet någon gång fått nej på sin bidragsansökan.

Östhammars och Oskarshamns kommuner har ingått ett mervärdesavtal med SKB, som kompensation för all den tid och de resurser som gått åt för kommunerna i den process som föregått SKB:s platsval. Avtalet ska ge mervärden för kommunerna på upp till två miljarder kronor, med 75 procent till Oskarshamns kommun och 25 procent till Östhammar.

Våra partiavdelningar stod bakom detta avtal när det antogs, med motiveringen att det är rimligt att kommunerna får någon kompensation för allt det arbete som lagts ner i processen. I dag kan vi konstatera att som avtalet används av SKB tillsammans med övrig sponsring var vårt stöd ett misstag.

I dag använder SKB bland annat detta mervärdesavtal som ett marknadsföringsargument. Nationellt är budskapet att SKB är med och bygger framtiden i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Lokalt används pengarna till att exponera varumärket och ge fattiga föreningar förslag de har svårt att säga nej till. SKB gör sig till en oumbärlig partner och riktar in sin marknadsföring mot de minsta kommuninvånarna – barnen.

Samhällsengagerade företag är bra och viktigt, men SKB är inte vilket företag som helst. De har en ansökan under prövning om att få bygga världens första slutförvar för använt kärnbränsle, det farligaste avfall som vi människor skapat. Den metod man vill använda är omdiskuterad och det finns kritik från både forskare och miljöorganisationer.

I den här processen har våra båda kommuner en central roll. Slutförvaret är planerat till Östhammar och inkapslingsanläggningen till Oskarshamn. Kommunerna följer och granskar arbetet kontinuerligt och kommer i slutet av tillståndsprocessen att få frågan från regeringen om vi säger ja eller nej till projektet. Kommunerna har getts vetorätt. I och med denna viktiga del i processen är det viktigt att kommunerna håller sig oberoende för att behålla sin trovärdighet.

Kommunledningarna har under många år arbetat med slutförvarsfrågan och båda ville bli den kommun som valdes ut. I Östhammar var glädjen stor när SKB meddelade att det var i Östhammar som man ville bygga slutförvaret, i Oskarshamn var besvikelsen desto större.

Arbetet med att granska SKB:s ansökan sker på ett bra och konstruktivt sätt av kvalificerade tjänstemän och politiker, men det tar inte bort det faktum att de allra flesta i kommunerna redan bestämt sig för att säga ja till ett slutförvar. Att så är fallet konstaterar även en konsultfirma i en rapport som kom i våras, där man skriver att deras uppfattning är att för Östhammars del är beslutet redan fattat.

I samma rapport skriver man att Östhammars kommun sitter i en prekär situation. SKB har gjort så stora investeringar till förmån för kommunen att det är svårt att motsätta sig ett slutförvar.

Slutförvaret av använt kärnbränsle är kanske det största och viktigaste beslut som vår generation står inför. Det handlar om att hantera det farligaste avfallet vi människor skapat och där ett felsteg kan bli förödande för generation efter generation av alla de människor, djur och växter som finns i spridningsområdet kring Östersjön.

SKB:s jultomteverksamhet riskerar att hota hela den tunga demokratiska process som ska föregå detta beslut. Kommunernas oberoende och trovärdighet skadas.

Linda Eskilsson
gruppledare (MP) Östhammar
Lisa Wanneby
gruppledare (MP) Oskarshamn
UNT 2/9 2013
Artikeln publiceras också i Barometern.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!