Vad är det för mening?

I måndagens tidning kräver representanter från Latinamerikagrupperna, Klimataktion och Global Rättvisa.nu att kommuner och landsting ska halvera utsläppen. Hur ska det gå till? Vad kommer det att kosta? Vad är det för mening?

27 maj 2014 10:52

Sverige ligger i den ­absoluta täten när det ­gäller låga utsläpp av så kallade växthusgaser. Vi står för en promille av världens totala utsläpp. Räknar vi in våra skogar som tjänstgör som växthusgassänkor, så har vi nollutsläpp.

Kina ökar årligen sina utsläpp med tio gånger Sveriges totala. Om vi skulle halvera våra utsläpp så skulle bara Kinas årliga ökning vara tio gånger Sveriges nuvarande, eller 20 gånger Sveriges enligt förslaget sänkta utsläpp. Efter två år skulle bara Kinas ökning uppgå till 20 gånger Sveriges nuvarande. Är det någon bland förslags­ställarna som tror att Sveriges utsläpp kommer att påverka jordens framtid? Jag ser ingen som räcker upp ­handen. Då måste det väl ändå vara bättre att behålla pengarna och använda dessa ifall det skulle bli aktuellt. Vi ligger ju ändå i täten och det rimliga är då att andra offrar sig.

Hur har det då blivit? Är det mera hotfullt nu än när prognoserna i slutet av 1990-talet talade om att framtiden hotades?

Svaret är entydigt nej. Det skulle bli varmare påstod man. Men det varmaste året är 1998. I dag ligger temperaturen ungefär 0,4 grader lägre. Det skulle blåsa mera. James Hansen från Nasa (GISS) berättade att skulle blåsa så mycket att ­fåglarna inte skulle klara vind­styrkorna. Det har ­blivit lugnare. Många menade att Haiyan, som drabbade ­Filippinerna var världs­historiens kraftigaste storm. Den platsar inte ens bland de 36 dödligaste, trots att det är mycket mera tättbefolkat nu än före år 1900 när faktiskt de kraftigaste stormarna ägde rum. Atlantens kraftigaste storm härjade år 1780. Man säger att vi måste bringa ner utsläppen till förindustriella nivåer. Vad ska det vara bra för när det blåste kraftigare då?

Isarna i Arktis och Antarktis skulle smälta och ”nya forskarrön” säger att avsmältningen av Antarktis går mycket snabbare än väntat och går inte längre att hejda. Jag roar mig med att dagligen ladda ner havsisutbredningen i både Arktis som Antarktis. Och då visar det sig att Arktis is i dag är större än någon gång sedan år 2003. Och ser vi till Antarktis, så är isutbredningen i år större än någonsin sedan satellitmätningarna inleddes oktober 1978. Isen den 24 maj är i år drygt 12,4 miljoner kvadratkilomter. Den har aldrig tidigare överstigit 12 miljoner den här årstiden.

Varför ständigt dessa ”nya forskarrön”? Varför inte berätta med faktiska siffror? Det är lätt att hitta historiska värden och jämföra med hur det ser ut för närvarande. Och när inte en enda prognos hittills från IPCC slagit in, så är det rimligt att man berättar vad som står på i stället för att komma med lösa påståenden om ”ny forskning”. Vi har alla rätt att få den ”nya forskningen” konkretiserad med faktiska värden.

Replik på insändare om klimatet 26 maj

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lasse Forss