Stor skandal om UCC

Landstingstopparna måste lämna sina stolar, ni har förbrukat er makt.