Sätt patienten först!

8 maj 2014 10:58

När slutade ­doktorer att sätta patienterna i ­centrum? Det som nu sker med UCC och den häxjakt som bedrivits av sjukhusledningar/direktörer är för­ödande!

Man diskuterar bland annat att platsbristen på våra sjukhus leder till att 35 ­patienter per år avlider, försvinner UCC kommer 100–150 patienter att dö i förtid och för vissa patienter tar man bort möjligheten att botas! Tyvärr har styrande bara viftat bort detta och ­visat sin makt.

I Sverige pratar vi om rättvis vård oavsett var patienten bor, men detta har man helt ignorerat i detta fall och fortsatt att med alla medel få bort UCC utan att tänka på patienterna.

Jag har snart arbetat 50 år inom sjukvården och undrar var har doktorernas kurage tagit vägen? Hur klarar ni att sitta framför en svårt sjuk patient och veta att det finns hjälp, men vi har fått order både muntligt och skriftligt att inte skicka remisser till UCC? Jag vet att onkologerna är frusterade över detta, men varför är vi inte fler som inte accepterar detta förfarande? Hur har man via lobbying, hot och makt fått doktorer att finna sig i detta år 2014?

Vad är vi doktorer rädda för? Nej, det är dags att doktorerna tar makten över hur patienterna ska behandlas och inte låta sjukhusledningen styra behandlingsval!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Andréasson