Märkligt tyst om cancerkliniken

24 mars 2014 14:29

Cancer Clinic Varför är det så tyst om Uppsala ­Cancer Clinic (UCC)? ­Kanske ­politiker skäms för att de inte förmått teckna avtal mellan UCC och Uppsala läns landsting. Långa ­väntetider och brist på vård­platser ­tvingade Haile Mahteme att flytta ut från Uppsala Akademiska sjukhus för att snabbt kunna behandla svårt cancersjuka patienter.

Sjukhusdirektören påstod att UCC saknade ­kompetens att bedriva sådan verksamhet och att Akademiska fått ta hand om komplikationer med mera – lögner och förtal spreds.

Väntetiden för operation av patienter med bukhinne­cancer trollades plötsligt bort – trots semester­perioden! Sjukhusdirektör Lennart Persson säger att Akademiska har kapacitet att operera dessa ­patienter och ­patienterna behöver inte (får inte?) ­remitteras till UCC där den mest er­farna kirurgen finns.

Doktorer, säkert duktiga men med betydligt mindre erfarenhet än Haile ­Mahteme, började ­operera patienter med bukhinnecancer. Detta påverkar förstås väntelistan till annan kirurgisk verksamhet. Brist på ­vårdplatser och personal kvarstår. I snart två år har politiker vimsat runt utan att kunna teckna avtal.

Andra landsting har avtal med UCC, men här påstår Erik Weiman (M) att lagen inte tillåter avtal med UCC – politiskt struntprat! Varför ska Uppsalaborna särbehandlas? Prestige, pengar och jantelagen styr.

På UNT Debatt 16 mars skriver Börje Wennberg(S) ”Akademiska urholkas. ­Privatiseringarna hotar ­Akademiska ... Vi befarar att Akademiska sjukhuset kan mista sin roll som ledande universitetssjukhus ...”

Ett stort hot är nog ­snarare att vi tappar kompetent personal på grund av ­orimliga sparkrav. Bristen på vårdplatser kan även­tyra patientsäkerheten och ­skapar en dålig arbets­miljö. Detta orsakade att ­Haile Matheme och hans väl­trimmade team flyttade ut från Akademiska. Att inte kunna sätta patienten i fokus skapar en dålig ­miljö för alla!

Landstinget och sjukhusledningen får inte slarva bort fler specialister om vi ska ha kvar ett universitetssjukhus värt namnet! Men ett avtal med UCC ger:

Bättre nyttjande av ­specialistkompetens.

Kortare väntelista till ­specialistkrävande ­kirurgiska ingrepp.

Tillgång till fler vård­platser – inte minst inför kommande renoveringar på UAS då antalet vård­platser minskar än mer.

Totalt sett ett mer ­kostnadseffektivt nyttjande av våra skattepengar.

Christina Petersson
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!