Koldioxidavgift är klok politik

Lasse Forss har inte insett att klimatförändringen är farlig, trots att 97 procent av klimatforskarna, på basis av just sin forskning, anser att den pågår för fullt.

2 juni 2015 17:10

Replik till Lasse Forss 30/5

En viktig grundtanke i vår organisation Klimatsvaret är att respektera alla människors goda vilja. Vi vill ju alla rädda en bra framtid åt alla barn. Men när det finns olika uppfattningar i frågor där det skulle vara katastrofalt att ta miste måste man använda försiktighetsprincipen. Det betyder att vi måste handla kraftfullt mot klimathotet, även om inte alla inser att det är nödvändigt.

En stigande koldioxidavgift på fossila bränslen, där statens hela intäkt delas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare, skulle effektivt minska koldioxidutsläppen. Samtidigt skulle arbetslösheten minska och den disponibla inkomsten i samhället öka.

Och eftersom en sådan avgift inte höjer skattenivån i samhället kan den accepteras av alla partier över blockgränsen.

Stigande koldioxidavgift med full utdelning är helt enkelt klok och möjlig politik.

Detta förslag drivs inte bara av oss i Klimatsvaret. Vi är den svenska avdelningen i Citizens’ Climate Lobby, en snabbt växande amerikansk klimatrörelse, som med kraft för fram samma förslag. Det är hoppingivande att detta väcker ett allt större intresse hos massmedia och politiker i USA, både bland republikaner och demokrater!

Mer om Klimatsvaret finns på vår webbsida www.klimatsvaret.se. Nu har vi också en lokal grupp i Uppsala. Kontakta oss gärna!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!