Hoppas du är förberedd när patienter dör i köerna

Replik till Jörgen Herlofsons insändare 15 maj.