Hög tid för humanitär evakuering i Syrien

Sverige bör vara pådrivande för att FN ska organisera en humanitär evakueringsoperation i Syriens grannländer med syftet att utrymma civila från området. Om FN inte skulle komma överens om en sådan insats måste medlemsländerna i EU agera på eget bevåg. Det skriver Linda Nordlund och Bawar Ismail.

25 oktober 2013 16:52

Det syriska inbördeskriget fortsätter att skörda oskyldiga liv. Enligt Förenta Nationerna har över 100 000 människor mist livet sedan Bashar al-Assads militära offensiv mot det folkliga upproret inleddes våren 2011. Sverige och EU måste driva på en humanitär evakuering av syriska krigsflyktingar.

Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land för de människor som flyr förtryck och tyranni. Därför bör vi alltid sträva efter lagliga vägar till Sverige, särskilt i tider av humanitära katastrofer. Att Syrien är en sådan humanitär katastrof borde det inte råda några tvivel om.

Den syriska regimen har visat på ofattbar grymhet sedan oroligheterna bröt ut våren 2011. Kemiska stridsmedel har upprepade gånger använts mot civilbefolkningen. Militanta islamister är på frammarsch, krafter som bland annat uppmanar till etnisk rensning av landets minoriteter.

Kriget har skördat över 100 000 människors liv. Varje dag flyr tusentals syrier över gränsen till grannländerna. Omkring två miljoner människor har hittills flytt landet och hälften av dem är barn. Ännu fler är så kallade internflyktingar i Syrien.

Situationen är så pass allvarlig att Migrationsverket tidigare i våras beslöt att ge syriska flyktingar i Sverige permanent uppehållstillstånd. De flesta flyktingar har dock flytt till Syriens grannländer Turkiet, Irak, Jordanien och Libanon.

Levnadsstandarden i flyktinglägren är undermålig. Brist på mat, vatten och hälsovård är vardag. Grannländerna har tagit ett stort ansvar men gränsen för deras solidaritet kan när som helst vara nådd. På flera håll diskuterar man att bygga murar för att hålla flyktingströmmarna ute.

Det syriska inbördeskriget ser inte ut att gå mot ett slut, och det innebär att hundratusentals syrier kommer få leva flera år i dessa flyktingläger. Situationen är ohållbar. Europa har en skyldighet att erbjuda en fristad för civilbefolkningen som flyr kriget. Men de lagliga vägarna till Europa är stängda, och som tragedierna på Lampedusa visar tvingas många lägga sina liv i mindre nogräknade människosmugglares händer.

Det internationella samfundet har misslyckats med att stoppa våldet i Syrien. Men omvärlden kan i stället agera för att hjälpa så många flyktingar som möjligt från den brinnande konflikten. Därför bör Sverige vara pådrivande för att FN ska organisera en humanitär evakueringsoperation i Syriens grannländer med syftet att utrymma civila från området. Det internationella samfundet har gjort det förut. Under nittiotalet organiserade FN en humanitär evakuering av kosovoalbaner från flyktingläger i Makedonien 1999. Omkring 90 000 flyktingar evakuerades, mestadels till andra europeiska länder.

Om FN inte skulle komma överens om en sådan insats måste medlemsländerna i EU agera på eget bevåg.

En humanitär evakueringsoperation skulle även hjälpa Syriens grannländer att ge plats åt fler flyktingar i de ständigt växande flyktinglägren. Det skulle minska risken för att grannländerna stänger gränserna för fler krigsflyktingar i.

I över två år tid har Bashar al-Assad haft fria händer att massakrera sin befolkning. Det finns inga tecken på att våldet i Syrien kommer att upphöra. Ansvaret att skydda den syriska civilbefolkningen faller därför på omvärlden. Det är hög tid att Europa hjälper fler syrier att ta sig i säkerhet på europeisk mark.

Linda Nordlund
förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet
Bawar Ismail
utrikespolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet
UNT 26/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!