Gravida får inte ställas utan trygghet

Det är inte rimligt att Försäkringskassan har svårt att dra gränsen för när graviditet kan ses som ett medicinskt tillstånd som därmed berättigar till ersättning. Samtidigt är det inte acceptabelt att utgå från att det är naturligt med en graviditet som är förknippad med problem och att Försäkringskassan på grund av det nekar ersättning. Det skriver Marta Obminska (M).

20 december 2010 16:21

Att kvinnor blir sjuka i samband med graviditet får inte innebära att de ställs utanför våra trygghetssystem. Trots det har flera kvinnor blivit nekade sjukpenning när de har fått besvär i samband med sina graviditeter. Den olika behandlingen innebär en stor otrygghet för de berörda kvinnorna.

Jag vill, med min motion som riksdagen har gett regeringen till känna, lyfta fram denna olyckliga situation. Denna fråga är någonting som Alliansen även lyfte fram i 2011 års budgetproposition.

Det borde vara alla kvinnor förunnade att ha en graviditet utan besvär. Verkligheten ser dock inte ut så för alla. En del kvinnor får graviditetsrelaterade problem såsom illamående, ryggont och foglossning. Tre av fyra kvinnor är borta från sitt arbete i slutet av graviditeten. En del får avslag på begäran om sjukpenning och får då i stället använda sin föräldrapenning i förtid.

I Sverige bedöms kvinnors rätt till sjukpenning vid graviditetsrelaterade problem olika beroende på var i landet kvinnorna bor.

Det är inte rättvist att bostadsorten ska spela in i bedömningen. Det är inte heller rimligt att Försäkringskassan har svårt att dra gränsen för när graviditet kan ses som ett medicinskt tillstånd som därmed berättigar till ersättning. Samtidigt är det inte acceptabelt att utgå från att det är naturligt med en graviditet som är förknippad med problem och att Försäkringskassan på grund av det nekar ersättning.

Diskrimineringsombudsmannen driver flera fall om könsdiskriminering i samband med graviditet. I ett av fallen konstaterade hovrätten att fyra kvinnor hade utsatts för diskriminering när de nekats sjukpenning på grund av att de var gravida. Det finns i dagsläget ett behov av att se över det nuvarande systemet så kvinnors rättssäkerhet kan tryggas.

Att en motion går igenom i riksdagen är ovanligt och det är glädjande att det finns en bred samsyn inom Alliansen för en tydlig översyn av dagens regler. Vi moderater tar ansvar och strävar efter att utvärdera och förbättra dessa trygghetssystem. Gravida kvinnor ska kunna känna sig trygga oavsett situation.

Marta Obminska
riksdagsledamot (M) för Uppsala län
UNT 21/12 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!