Gör abort till en fri EU-tjänst

Om svensk abortlagstiftning läggs ihop med EU:s fria rörlighet för tjänster kan europeiska kvinnor göra abort i Sverige, och samtidigt påverka abortlagstiftningen i Europa i mer liberal riktning. Det skriver folkpartisterna Ismail Kamil och Eva ­Edwardsson.

7 maj 2010 15:47

Lägg ihop svensk abortlagstiftning med EU:s fria rörlighet för tjänster! Ett ökat inflöde av europeiska kvinnor bidrar till att abortlagstiftningen i Europa påverkas i mer liberal riktning, skriver Ismail Kamil och Eva ­Edwardsson.

I Sverige har en kvinna rätt att själv bestämma över sitt barnafödande och därmed över sin egen kropp. Rätten till fri abort­ fram till och med den 18:e graviditetsvec­kan är i dag en självklarhet för svenska kvinnor. Det som en gång fick den svenska opinio­nen i abortfrågan att svänga från en restriktiv till en realistisk syn och tilltro till kvinnans självbestämmande var de så kallade Polenresorna, som kulminerade i mitten av 1960-talet.

Genom att svenska kvinnor ?röstade med fötterna? och reste till Polen för att göra abort­ blev det omöjligt för Sverige att upprätthålla den dåvarande restriktiva abortlagstiftningen. Folkpartiet liberalerna spelade en aktiv roll vid organiserandet av Polenresorna.

Sverige har en abortlagstiftning som är unik i ett EU-perspektiv. I alla andra EU-länder med fri abort har gränsen för kvinnans självständiga beslut satts till tolv veckor. I förvånansvärt många länder där abort i praktiken är tillåten lika länge som i Sverige är det inte kvinnan utan en eller flera läkare som fattar det formella beslutet att abort ska utföras. Det finns EU-länder där abort är möjlig, men där läkare och annan sjukvårdspersonal har rätt att vägra utföra aborter. Detta utnyttjas i sådan omfattning att det åtminstone i vissa regioner är svårt för kvinnor att få en abort genomförd legalt. En oroande företeelse är också den antiabortrörelse som under senare år blivit alltmer högljudd i länder som Lettland, Litauen och Slovakien.

I Polen tillåts abort om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller om kvinnans hälsa riskerar att skadas allvarligt. Faran för kvinnans hälsa måste bedömas av tre läkare och det har visat sig att kvinnor riskerar att få ett helt godtyckligt bemötande.

Polen fälldes därför år 2007 av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg sedan en tvåbarnsmor, vars allvarliga ögonsjukdom riskerade att förvärras av ytterligare en graviditet, fått ett nonchalant bemötande av läkare och en undermåligt genomförd medicinsk bedömning av hälsoriskerna.

På Malta är abort helt förbjuden och sorterar under landets strafflagstiftning.

I ett näraliggande land som Tyskland medges abort efter vecka tolv enbart om kvinnans liv hotas eller om fostret är allvarligt skadat.

Är detta då en fråga för Sverige? Som liberaler och förespråkare för den abortlagstiftning som Sverige har i dag, menar vi att den svenska synen på abort vilar på värderingar som gärna får spridas till andra EU-länder.

Den svenska abortlagstiftningens bygger på tilltro till kvinnans förmåga att själv bedöma sina möjligheter att föda och ta hand om ett barn. Metoden är enkel: lägg ihop svensk abortlagstiftning med EU:s fria rörlighet för tjänster!

Enligt EU-rätten är sjukvård en tjänst och det råder fri rörlighet för tjänster. Eftersom sjukvård är en kostsam verksamhet som är kollektivt finansierad via skattsedeln eller via obligatoriska försäkringar, finns emellertid vissa begränsningar. En EU-medborgare har under vissa förutsättningar rätt att resa till andra EU-länder för att få vård på hemlandets bekostnad. Rätten gäller emellertid endast sådan vård som ingår i sjukförsäkringen i hemlandet. Det betyder att kvinnor från EU-länder i de flesta fall inte kan få en abort i Sverige bekostad av sitt hemland. Däremot har kvinnor i samtliga EU-länder möjlighet att utnyttja rätten till fri abort i Sverige, under förutsättningen att de reser hit och själva betalar kostnaden för att få en abort utförd.

Vi vill betona vikten av det här politiska initiativet.

En ökad marknadsföring av möjligheterna att göra abort i Sverige sätter press på andra EU-länder att överväga förändringar av abortlagstiftningen i en mer liberal riktning.

Gör därför informationen om möjligheterna att göra abort enligt svenska regler och vad det kostar tillgänglig på fler EU-språk. Mest angeläget är att ha information på landstingens hemsidor på polska, engelska, litauiska, lettiska och tyska. Ett ökat inflöde av europeiska kvinnor som utnyttjar den fria rörligheten för tjänster kommer att ge ett ökat intäktsflöde för landstingen och bidra till att abortlagstiftningen i Europa påverkas i mer liberal riktning.

Ismail Kamil
landstingsråd, riksdagskandidat för FP
Eva Edwardsson
EU-jurist, riksdagskandidat för FP
UNT 8/5 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!