Ge oss en chans att driva Källör

Källörsfastigheten är inte i dåligt skick, och vi i Bygdegårdsföreningen samarbetar gärna med ett hotell intill fastigheten. Vi vill bara själva kunna renovera och driva Källör som ett allaktivitetshus, skriver Siv Landström.

11 oktober 2013 15:24

Tack för överklagandet av kommunfullmäktiges beslut angående optionsavtal för Källörsområdet.

I alla samtal vi i Bygdegårdsföreningen Källör haft med kommunledningen har vi påtalat att fastigheten inte är i dåligt skick, vilket vi fått stöd för i den utredning som länsstyrelsen låtit Upplandsmuseet ta fram. Vi har upprepade gånger förklarat att vi gärna samarbetar med en eventuell äga­re av hotellet som planeras men inte om Societetshuset Källör ägs av en privat aktör.

Vi vill arrendera fastigheten av kommunen alternativt köpa loss den för en billig penning och sedan renovera byggnaden, driva den och återskapa ett Societetshus, ett allaktivitetshus för alla, gammal som ung, oavsett kulturell bakgrund.

Byggnaden ligger lätt tillgänglig även för de personer som kan ha svårt att gå i till exempel backar. Vi vill få ett engagemang hos medborgarna i Östhammar där vi tillsammans har ett gemensamt mål att renovera denna kulturhistoriska byggnad som tyvärr i dag fått stå och förfalla utan förvaltning av Östhammars kommun.

Kommunledningen har redan från början varit tydlig med att man inte har några pengar att skjuta till för detta allaktivitetshus samtidigt som man skjuter till 20 miljoner kronor till uppbyggnad av ishallen i Gimo, till en aktivitet som inte kan nyttjas av alla.

Jacob Spangenberg (C) har i våra samtal oroat sig för hur det ska gå för byggnaden på Källörsområdet när vi som är engagerade nu inte orkar med längre. Självklart finns det medlemmar i vår förening som tar vid. Vi är i dagsläget cirka 300 personer och många av dessa är barnfamiljer.

Jag vill tydligt säga här att vi inte, som Jacob Spangenberg föreslagit, är intresserade av Kvarngården vid Gammelhus. Den byggnaden är fin i sig men är inte tillgänglig för alla och hur är det med engagemanget där?

Varför oroar sig inte Jacob Spanbenberg för åter­växten i vår förening när det gäller Kvarngården? Vid informationsmötet den 5 juni gav han tydligt besked om att kommunen aldrig kommer att sälja vare sig ­Societetshuset i Östhammar eller Societetshuset i Öregrund.

När kommunen haft sitt möte med länsstyrelsen i slutet av maj kom man överens om att inget skulle hända med fastigheten förrän utredningen om en eventuell byggnadsminnesmärkning skulle presenteras för er inom ett halvår, alltså i november. Detsamma sade Jacob Spangenberg till mig i ett telefonsamtal där han uppmanade oss i Bygdegårdsföreningen att bli klara med vår avsiktsförklaring an­gående societetshuset Källör. Ändå har man nu sett till att kommunfullmäktige tagit detta beslut om optionsavtal.

Jacob Spangenberg har låtit påskina att det är de privata aktörerna som inte velat lyfta ut Societetshuset från avtalet, men nu framgår det att ni aldrig har föreslagit det i diskussionerna med Millimeter Arkitekter AB och Peab. Varför?

Margareta Widén Berggren (S) nämnde vid kommunfullmäktige den 10 september att hon vill föra talan för dem som inte hörs, som inte är så engagerade. Hur vet hon då vad de vill? Jag trodde det var bra att medborgarna i kommunen var engagerade.

Men Jacob Spangenberg blir mest irriterad för att vi vill något annat än det som redan är bestämt. Han säger att vi är en handfull personer som talar om hur det ska vara. Vi har hela tiden uttryckt en önskan om att få, utan kostnad för kommunen, arrendera och driva Societetshuset Källör. Vi samarbetar gärna med ett hotell, ett hotell byggt intill Societetshuset Källör.

Denna handfull av människor, 300 medlemmar, cirka 100 på Facebooksgruppen, flera tusen på namninsamlingen, har ett mål, och det är bevarandet av en kulturhistorisk byggnad. Om detta är en handfull, när blir det då många? 325 medlemmar i Gimo Hockey – är det många?

Att värna och förvalta historien och bygga nytt intill, det är inte att stoppa utvecklingen, det är utveckling.

Margareta Widén Berggren säger vidare att man kontrollerat allt man kan. Uppenbarligen inte om man läser överklagandet. Uppenbarligen inte när man läser de fyra besiktningar som gjorts på Källörsfastigheten plus Upplandsmuseets utredning som alla visar att fastigheten inte är genomrutten och möglig som man lyckats få många medborgare att tro.

Lyft ut Societetshuset Källör ur options­avtalet, låt Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör få arrendera, renovera och driva, alternativt för en billig penning köpa loss denna, som ni tycker, rivningsfastighet, och låt oss visa vad man kan göra av byggnaden tillsammans med frivilliga i Östhammar.

Lyckas vi inte så kan man ju alltid riva kåken senare.

Siv Landström
Östhammarsbo och ordförande i
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
UNT 13/10 2013

Överklagat beslut

En Östhammarsbo har överklagat fullmäktiges beslut om optionsavtal för Källörfastigheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!