FP säger ja till civilflyg på Ärna

FP-ja Folkpartiet säger ja till civilflyg på Ärna, under förutsättning att kommunens miljömål hålls. Tillväxt ger välfärd, skriver Mohamad Hassan.  

4 november 2013 14:40

Folkpartiet tar miljö- och klimatfrågan på allvar. Vi menar också att en marknadsekonomisk tillväxt är en förutsättning för satsningar på välfärden. Försvarsmakten kommer sannolikt inte att lämna Ärna under överskådlig tid. Därför är vårt ställningstagande samma som tidigare, det vill säga att Ärna bör utnyttjas fullt ut, för både militärt och civilt flyg.  

Vi säger fortsatt ja till planerna på civilflyg på Ärna under förutsättning att det inte riskerar kommunens miljö- och klimatmål, att vattenskyddet säkerställs och att inga kommunala medel krävs för etableringen. Vi tror att en civilflygplats på Ärna skapar jobb och de behövs i Uppsala med omnejd.

Erik Pelling (S) har fått med sig några andra partier på en skrivelse till regeringen där de argumenterar mot en civilflygplats på Ärna. Men framgången att få fler partier att ansluta sig till den linjen behöver inte betyda att logiken och argumentationen håller. Erik Pelling och kompani har ett snävt och kortsiktigt Uppsalaperspektiv.

Civilt flyg på Ärna har diskuterats under lång tid. Socialdemokraterna, som satt vid makten då diskussionen tog fart, var initialt positiva och gav klartecken för att påbörja en process men efter några år ändrade de sig. Alla vi som har sysslat med näringsverksamhet vet att vissa projekt tar tid och kräver enorma investeringar.

Näringslivet behöver långsiktighet av oss politiker och spelreglerna måste vara tydliga. Ändrade spelregler kan innebära konkurser eller ekonomiska bekymmer för berörda företag och kommunen tappar trovärdighet när våra beslut inte håller över tid. Skola, vård och omsorg är beroende av att tillväxt och arbetstillfällen skapas i kommunen. Därför är ett bra näringslivsklimat också bra för den offentliga välfärden.

I den skrivelse som skickats till regeringen och som ska behandlas på dagens kommunstyrelse framhäver Erik Pelling med flera i ett antal punkter varför regeringen borde säga nej till civilt flyg på Ärna. Pelling skriver bland annat att ”ett tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna medför strider mot Uppsala kommuns eget klimatmål och kommer kraftigt begränsa tillväxtmöjligheterna i Uppsala stad och i närliggande tätorter.” Pelling har missat att tillväxtmöjligheterna i Uppsala stad och närliggande tätorter tyvärr är begränsade, oavsett om det blir en civilflygplats eller inte. Begränsningen bottnar i att försvaret vill behålla Ärna för sin verksamhet.

Att civilt flyg på Ärna skulle strida mot kommunens klimatmål borde S ha tänkt på innan de från början angav att de var positiva till planerna. Dessa mål har nämligen inte ändrats.

Vidare skriver Pelling att ”upptäckten av föroreningar i Uppsalas dricksvatten med ursprung på Ärna flygplats har understrukit behovet av stor försiktighet när etablering av ytterligare miljöfarlig verksamhet övervägs på den här platsen”. Jag som gjorde lumpen som brandsoldat på F-16 (Ärna) misstänker att det fanns miljöfarlig verksamhet där. Då var våra släckningsövningar inte miljösmarta. I kommunstyrelsens svar till regeringen 20121121 (diarienummer: KSN.2004-0211) understryker vi vikten att ett starkt vattenskydd som en förutsättning för att civilverksamhet överhuvudtaget ska vara aktuellt.

I det här avseendet blir också Pellings skrivelse motsägelsefull. De skriver att den militära verksamheten gärna får fortsätta eller till och med utökas, men man vill – med hänvisning till vattenskyddet – inte tillåta civilflyg. Om vattenskyddet är så viktigt för Pelling borde han motsätta sig all flygverksamhet. Det vi misstänker är ju att den militära verksamheten förorsakat föroreningarna i dricksvattnet. Var är logiken?

FP värnar om miljö- och klimat och marknadsekonomi. Vattenskyddet måste säkerställas, varken det militära eller civila flyget ska riskera Uppsala kommuns miljö- och klimatmål och inga kommunala medel skall användas vid en etablering. Uppfylls detta ser vi positivt på en utökad användning av Ärna flygplats, för jobben och välfärden i Uppsala.

Mohamad Hassan
kommunalråd (FP) med ansvar för bland annat arbetsmarknadsfrågorna i Uppsala kommun
UNT 6/11 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!