Försvarsminister Anders Borg?

Vår demokrati och våra institutioner är värda att försvara.Vi unga pirater menar att det första steget till att bygga en försvarsmakt som klarar av att hävda vårt lands integritet är att bryta finansdepartementets hegemoni över det svenska försvaret. Det skriver Gustav Nipe.

11 januari 2013 15:14

Det är dags att bryta finansdepartementets hegemoni över det svenska försvaret.

Under lång tid har de svenska finansministrarna i praktiken tillåtits agera försvarsministrar. De har målmedvetet, tillsammans med tjänstemännen på finansdepartementet, skurit ner i försvarsmaktens förmåga att kunna försvara Sveriges territoriella integritet.

Nyligen gick överbefälhavare Sverker Göransson ut och talade klarspråk om hur försvarsförmågan faktiskt ser ut. Vi klarar endast av att försvara oss i en vecka, om angreppet kommer från ett håll, förklarade ÖB. Kommer ett väpnat angrepp från två fronter är det kört.

Underförstått är att vårt hopp står till att andra länder ska komma till vår undsättning.

Om vi ska ha en försvarsmakt så ska vi ha en fungerande sådan. Den måste få de resurser som krävs för att kunna fullgöra sin uppgift. Det behövs göras en politisk kursomläggning i synen på försvarets finansiering.

Vilka resurser vårt försvar ska få behöver vila på en säkerhetspolitisk analys om vilka risker och hotbilder vi ser. Idag är det de alltmer skakiga konjunktursvängningarna som avgör hur mycket pengar finansdepartementet är villiga att dela med sig av till försvarsmakten.

Denna situation gör det väldigt svårt att upprätthålla en god försvarsförmåga över tiden. Att bygga upp ett försvar tar lång tid, men det går väldigt snabbt att rasera.

Målet för vårt försvar är att värna om samhällets funktionalitet, samt att upprätthålla våra grundläggande värden, som mänskliga fri- och rättigheter. Själva kärnverksamheten för en god stat är att kunna skydda invånarnas liv och hälsa.

Försvarsmaktens huvuduppgift är därför att försvara Sveriges territoriella integritet på marken, i luften, till sjöss och i cyberrymden. Att påstå att försvarsmakten kan göra det idag är att leva i en fantasivärld. Av de få resurser försvarsmakten har så går mycket operativ kraft åt att kriga borta i Afghanistan mot fattiga bönder.

Resultaten av vår närvaro i Afghanistan är dessutom diffusa, även om jag tror att varje svensk soldat gör bra ifrån sig med de resurser som står till buds.

Vår stora granne i öster mobiliserar som aldrig förr och gör ständigt nya övningar i Östersjön. Vi såg vid Georgienkriget 2008 hur snabbt ett ryskt ingripande kan komma. Vi kan inte förvänta oss att fienden mobiliserar sina styrkor under en längre tid, utan vi borde vara förberedda på att en eventuell angripare kommer försöka gör ett snabbt riktat anfall, varpå vi aldrig kommer att hinna mobilisera ett försvar av modellen invasionsförsvar. I dag kan vi faktiskt inte hävda vårt lands integritet. Det är synd. Vår demokrati och våra institutioner är värda att försvara.

Vi unga pirater menar att det första steget till att bygga en försvarsmakt som klarar av att hävda vårt lands integritet är att bryta finansdepartementets hegemoni över det svenska försvaret. Efter det bör vi bygga upp ett försvar som vilar på en säkerhetspolitisk analys av omvärlden. Endast då kan vi få en försvarsmakt som klarar av att värna invånarnas liv och hälsa.

Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat
UNT 12/1 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!