Fler och bättre jobb är grunden

Klyftorna i Uppsala växer och orättvisorna är inte jämnt fördelade. Det finns områden där arbetslösheten är tredubbelt så hög som genomsnittet i kommunen. Detta avspeglas även i socialbidragen. Det skriver Marlene Burwick, Erik Pelling och Urban Wärnsberg.

18 augusti 2010 15:49

I dag presenterar vi Socialdemokraternas valmanifest. Det handlar om de förändringar som vi vill genomföra om vi får chansen efter valet den 19 september. Om hur vi ska minska klyftorna, skapa fler och bättre jobb och satsa på välfärden. Om hur vi ska jobba mot diskriminering, för integration och för jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har satt upp höga mål för vårt arbete. Uppsala ska präglas av rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

Både nationellt och lokalt här i Uppsala har vi socialdemokrater lång erfarenhet av att ta ansvar för ekonomin, skapa jobb och utveckla välfärden. Vi ber om Uppsalabornas förtroende för att leda Uppsalas utveckling under nästa mandatperiod.

År 2006 lämnade vi över en ekonomi i god ordning och med resurser för att utveckla välfärden. Den borgerliga kommunledning prioriterade i stället skattesänkningar och vi ser i dag hur klyftorna i Uppsala har vuxit.

Den öppna arbetslösheten har under de två senaste åren ökat med en och en halv gång och långtidsarbetslösheten har nästan fördubblats. Även ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt och nu är det fyra gånger fler långtidsarbetslösa ungdomar än 2008. Bara det senaste året har antalet hushåll som tvingas söka socialbidrag ökat med 15 procent.

Dessa orättvisor är inte jämnt fördelade i kommunen. Vi har områden i vår stad där arbetslösheten är tredubbelt så hög som genomsnittet i kommunen. Detta avspeglas även i antalet hushåll som får socialbidrag. I flera delar av staden är det inga hushåll som har socialbidrag. I andra delar är det upp till var femte hushåll som tvingas leva på socialbidrag.

Fler och bättre jobb är grunden för vår välfärd. Ju fler som har arbete och får vara med och ta ansvar för vårt samhälle, desto starkare blir vår ekonomi. Då blir det mer pengar till att höja kvaliteten inom sjukvården, förskolan och äldreomsorgen. Vi får råd att rusta upp skolor och förbättra Uppsalas kollektivtrafik. Så hänger jobben och välfärden ihop.

För att få fler och bättre jobb vill vi ta tillvara Uppsalas potential med två universitet och ett högspecialiserat universitetssjukhus.

Vi vill underlätta för Uppsalas entreprenörer att expandera och utveckla och vi vill bredda Uppsalas arbetsmarknad genom fler småföretag inom tjänste- och servicesektorn och inom upplevelse och turism.

Uppsala kommun ska vara en förebild som arbetsgivare. Heltid ska vara en rättighet, och deltid en möjlighet för alla anställda av Uppsala kommun.

Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt. Därför vill vi göra Uppsala till Sveriges bästa barnkommun. Att satsa på barnen är att investera i vår framtid. Därför vill vi öka personaltätheten på förskolorna, och göra barngrupperna mindre. Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska ha rätt till förskola 25 timmar i veckan.

Det är genom utbildning vi växer. Kunskapen blir större om den delas av fler. Därför är det viktigt att skolan får resurser för att klara att möta varje elev så att alla elever kan nå kunskapsmålen. Vi satsar på fler lärare i skolan och på att utveckla skolbarnsomsorgen. Alla barn ska få en chans till en bra start i livet.

Principen att var och en själv bestämmer över sin vardag ska vara styrande i all äldreomsorg, som ska präglas av hög kvalitet, inflytande och respekt. Den viktigaste åtgärden för att höja kvaliteten är att satsa på personalen. Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Uppsala som en av landets bästa kommuner att åldras i.

Uppsala ska bli en hållbar och klimatsmart stad. Vi vill bygga bort bostadsbristen och öka andelen hyreslägenheter, som det är brist på idag. Minst 1500 nya lägenheter och 100 nya studentbostäder ska färdigställas per år.

Kollektivtrafiken ska prioriteras och utbyggnaden av ett modernt spårvagnsnät ska inledas under nästa mandatperiod. Uppsala ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet med ambitiösa miljömål och fler gröna jobb.

Uppsala kan bli en kulturstad i världsklass. Att investera i teater, dans, musik och eget skapande är att investera i en fantasins och intellektets infrastruktur. Vi vill utveckla det fria kulturlivet. Vi vill ha fri entré på alla kommunala museer. Stadsdelsbiblioteken ska bli lokala kulturcentra och den kommunala musikskolan utvecklas till en kulturskola med verksamhet i hela kommunen.

Uppsala och Sverige behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför

Vi vet att våra åtgärder fungerar. Det handlar om ditt jobb och dina villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om klimatet, välfärd och solidaritet. Vi kan inte vänta med att skapa möjligheternas Uppsala. Vägvalet sker den 19 september.

Marlene Burwick
Erik Pelling
Ulrik Wärnsberg
kommunalrådskandidater (S)
UNT 19/8 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!